2018-06-24

Kustbevakningen föreslås få utökade befogenheter

Regeringen föreslår att Kustbevakningen får utökade befogenheter genom en ny kustbevakningslag. Lagen utökar Kustbevakningens ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning till sjöss.

Den nya lagen medför att Kustbevakningen på egen hand kommer att kunna utreda vissa brott till sjöss, till exempel fiskeribrott. Myndigheten får rätt att initiera och i vissa fall bedriva ett förundersökningsarbete. Kustbevakningen kommer också att få utökade möjligheter att stödja polisens arbete med brottsbekämpning som inte är direkt sjörelaterade, till exempel våldsbrott som begås till sjöss Lagen ska så långt som möjligt reglera Kustbevakningens och en kustbevakningstjänstemans uppgifter och befogenheter vid brottsbekämpning och ordningshållning.

– Större befogenheter för Kustbevakningens ökar tryggheten vid våra gränser, kuster och till sjöss, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Samtidigt ökar förslaget också polisens befogenheter till sjöss. Poliser ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som i dag gäller för genomsökning av fordon. Det har blivit allt vanligare att personer med koppling till organiserad brottslighet skaffar sig båtar för att använda i olika sammanhang, vilket medför en risk att bland annat illegala vapen förvaras där.

Den nya kustbevakningslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng