2019-06-21

Kritisk sårbarhet i Firefox

Mozilla har uppdaterat Firefox till version 67.0.3 samt Firefox ESR till version 60.7.1.

Uppdateringarna åtgärdar en kritisk sårbarhet av som kan leda till exekvering av godtycklig kod. Mozilla rapporterar också att det finns exempel på att sårbarheten utnyttjas aktivt.

Sveriges computer emergency response team, CERT-SE, som drivs av MSB, rekommenderar att Firefox/Firefox ESR uppdateras till rättade versioner snarast.

Påverkade produkter

  • Firefox med version tidigare än 67.0.3 är sårbar.
  • Firefox ESR med version tidigare än 60.7.1 är sårbar.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan