2018-04-28

Krishanteringslager för EU placeras i Kristinehamn

EU:s ministerråd fattade igår beslut om att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser i Kristinehamn.

EU:s ministerråd fattade igår beslut om att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser. Rådsbeslutet innebär att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ett uppdrag att hantera lagerkapaciteten. Det centrala lagret placeras i anslutning till MSB:s befintliga lager i Kristinehamn.

– Att EU:s ministerråd nu beslutat att placera centrallagret för EU:s civila krishanteringsinsatser i Kristinehamn är en stor framgång för Sverige. Sverige är en av de största bidragsgivarna av personal till EU:s civila insatser. Vi driver på för att förbättra EU:s förmåga att agera i krissituationer och bidra till fred och säkerhet. Det nya lagret kommer att förbättra och effektivisera insatserna, säger utrikesminister Margot Wallström.

– För insatserna krävs förmåga att få ut materiel och personal snabbt och effektivt. Logistiken kring detta är en av de avgörande faktorerna för en framgångsrik insats. MSB har den kompetens och kapacitet som krävs, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

– Det är oerhört glädjande att MSB har fått förtroendet att ta hand om en viktig EU-verksamhet. Det handlar inte bara om lager, utan också om logistik, underhåll, administrativa system och upphandling. Därför ger det här beslutet goda förutsättningar för svenska myndigheter och företag att bidra med kunskap och innovationsförmåga, säger EU-minister Ann Linde.

MSB väntas inom kort underteckna avtal med EU:s utrikestjänst, EEAS. Verksamheten kommer att invigas i Kristinehamn senare i år.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng