2020-05-09

Krisberedskapsveckan 2020 blir delvis digital

Dan Eliasson säger att Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. Foto: Lars Hedelin

Den 11 till 17 maj genomförs Krisberedskapsveckan som ska stärka befolkningens motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Med anledning av covid-19 får årets kampanj ett anpassat upplägg och innehåll – och blir delvis digital.

Syftet med den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan är att påminna om hur olika kriser och ytterst krig kan påverka vardagen. Kampanjen ska också uppmuntra människor att skaffa en hemberedskap, innan något händer. 

Mot bakgrund av den pågående pandemin kommer Krisberedskapsveckan i år att sätta fokus på alla de privatpersoner och föreningar som nu aktivt bidrar till Sveriges krishantering. Varje dag tas en hel massa initiativ för att hjälpa till och för att stötta människor som behöver lite extra omtanke och omsorg. Det vi gör och lär oss i dag bygger vår motståndskraft också inför framtida kriser, menar MSB.

– Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. I hanteringen av pandemin har människor getts och tagit ett stort eget ansvar för att bromsa smittspridningen – de behöver bli sedda, stärkta och bekräftade i detta, säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

Kampanjen kommer delvis att vara digital för att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. I vanliga fall är det kommuner och andra aktörer som driver kampanjen genom att ordna olika aktiviteter riktade till sina kommuninvånare. I år tar MSB en större roll i genomförandet då många kommuner, länsstyrelser och andra är hårt tyngda av coronakrisen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng