2018-04-23

Kriminalvårdens försöksverksamhet ska förebygga återfall i brottslighet

Kriminalvården får i uppdrag att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram. Programmet ska höja effektiviteten i det återfallsförebyggande arbetet.

"En stor del av brottsligheten som begås i dag genomförs av personer som tidigare har dömts för brott. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete är därför centralt för att minska brottsligheten", skriver regeringen som nu ger Kriminalvården i uppdrag att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram.

Programmet ska hitta långvariga lösningar för intagna som ska villkorligt friges med övervakning. Kriminalvården och andra samhällsaktörer som till exempel kommuner, landsting, arbetsförmedlingen och organisationer från det civila samhället ska samverka inom ramen för programmet. Alla aktörer i projektet är fortsatt ansvariga för sina verksamhetsområden, men ambition för projektet är att bättre utnyttja de samverkansstrukturer som finns mellan dem och därigenom minska risken för att nyligen frigivna återfaller i brottslighet.

Det blir upp till Kriminalvården att utforma den kommande försöksverksamheten, tillsammans med de andra berörda aktörerna.

"Utgångspunkten är att innehållet ska anpassas efter varje individs behov, men utredningen som ligger till grund för uppdraget nämner exempel på åtgärder som kan finnas med i programmet, bland annat inledande sysselsättningsgaranti, budget- och skuldrådgivning samt tillhandahållande av en stödperson", skriver regeringen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng