2018-09-12

Kriminalvården uppdras att utveckla sitt återfallsförebyggande arbete

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att ytterligare utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående.

Kriminalvården ska även utreda förutsättningarna för att inom ramen för myndighetens verksamhet bedriva återfallsförebyggande arbete för personer dömda för hedersrelaterade brott.

Vid genomförande av uppdraget ska Kriminalvården samverka med Socialstyrelsen. Kriminalvården ska vidare inhämta synpunkter från Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och andra relevanta myndigheter.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2020 och slutredovisas senast den 31 mars 2021.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan