2019-04-04

Kriminalvården får tillskott på 105 miljoner kronor

Kriminalvården har för närvarande mycket hög beläggning och får i vårändringsbudgeten extra tillskott för att kunna upprätthålla säkerheten i verksamheten, exempelvis genom personalförstärkningar. Pengar skjuts också till för att kunna bibehålla den transportorganisation som har byggts upp. Sammanlagt får Kriminalvården 335 miljoner kronor 2019.

I vårändringbudgeten sätter regeringen av pengar till två viktiga områden inom Kriminalvårdens verksamhet, dels för att stötta upp en period av mycket hög beläggning och dels till transporter.

Beläggningen i Kriminalvården har på kort tid ökat kraftigt. För att myndigheten ska få bättre förutsättningar att hantera den akuta beläggningssituationen tillskjuter nu regeringen 105 miljoner kronor för 2019. Tillskottet ska ge Kriminalvården förutsättningar att upprätthålla ordningen och säkerheten vid överfulla häkten och anstalter, till exempel genom personalförstärkningar.

Sedan april 2017 har Kriminalvården rätt att utföra transporter av frihetsberövade åt andra myndigheter. Det var en del i arbetet med att renodla polisens verksamhet. Kriminalvården tillförs nu ytterligare 230 miljoner kronor från Polismyndigheten för ökade kostnader under 2018 och 2019 för att kunna köra fler transporter på uppdrag av bland annat Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och landstingen.

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten 2019 bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan