2019-06-25

”Krav på certifiering är ett naturligt steg i en sådan process”

– Bevakningsbranschen får ofta kritik, oavsett om vi för-tjänar det eller inte. Vi är ett medialt villebråd eftersom vi symboliserar privat säkerhet och det i sig är väldigt politiskt laddat. Därför blir det många gånger osaklig kritik, säger Mats Adman, VD för Rapid Säkerhet.

Att tre verkställande direktörer i bevakningsbranschen går ut i media med uppma-ningen om att högre krav bör ställas vid upphandling är inte särskilt vanligt. Men det är precis vad Mats Adman på Rapid Säkerhet, Andreas Gyllestrand på Cubsec och Bjarne Sjöbeck på Sydsec Bevakning gjort i en nyligen publicerad debattartikel i tidningen Detektor.
– Om beställarna kräver certifiering vid upphandling av bevakningstjänster höjs kvaliteten på tjänsterna och därmed hela branschens anseende, säger Mats Adman till SSF Stöldskyddsföreningens tidning Tryggare Samhälle.

Anledningen till att de tre direktörerna gick ut med sitt budskap om att de önskade tuffare krav från upphandlare är flera.

• att deras bolag är certifierade och därför skulle gynnas – så klart.

• att det skulle höja kvalitetsnivån på branschens leveranser och dess anseende.

• att fler bevakningsföretag skulle låta certifiera sig.

• Att kvalitetsstyrd upphandling skulle motverka prisdumpning.

Medialt utsatt bransch
Anseende-aspekten är viktig, då bevakningsbranschen ofta utsätts för kritisk granskning.

– Bevakningsbranschen får ofta kritik, oavsett om vi för-tjänar det eller inte. Vi är ett medialt villebråd eftersom vi symboliserar privat säkerhet och det i sig är väldigt politiskt laddat. Därför blir det många gånger osaklig kritik, säger Rapid Säkerhets VD, Mats Adman, en av de tre författarna bakom debattartikeln i Detektor.

Mot bakgrund av all negativ mediarapportering tycker Mats Adman att kvalitetsfrågan är särskilt viktig för bevaknings-företag.

– Ett enda ordningsvaktingripande, som ifrågasätts i mass-medierna, drabbar hela säker-hetsbranschen. Här förlitar jag mig på våra branschorganisation ner som har till uppgift att möta kritiken i medierna och att även sprida positiv information om allt bra som bevakningsföretagen uträttar i samhället, säger han och fortsätter:

– Vi som bedriver seriös bevakningsverksamhet bör fokusera på vad och hur vi levererar våra tjänster på bästa sätt. Vi kan stärka branschens ställning via hårt och kontinuerligt arbete med utbildning, fortbildning, utveckling och förbättringar för ständig kvalitetshöjning och ökad kundnöjdhet.

Läs hela artikeln i senaste numret av Tryggare Samhälle, tillgänglig som e-tidning här.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan