2019-02-05

”Kräv certifierade och provade låsprodukter”

"En av käpphästarna i utveckling av lås och säkerhetsprodukter är att man ska kunna lita på produkten", säger Mats Moberg, tf normchef på SSF.

Mats Moberg, tillförordnat normchef på SSF, oroas över att digitaliseringens bekvämlighetsfördelar överskuggar det som borde vara grundkravet – att låset är tillförlitligt och säkert. Som köpare bör man ställa krav på att även det digitala låset har genomgått provningar och blivit certifierade för de förhållanden som gäller i Sverige. Annars kan låsinvesteringen bli en dyrköpt erfarenhet, skriver han på tidningen Tryggare Samhälles debattsida. SecurityUser har fått tillåtelse att publicera artikeln.

Det märks ett allt större intresse och nyfikenhet runt ämnet lås. Inte minst på privatmarknaden är det många som ställer frågor kring så kallade digitala lås.

I våra hem och på arbetsplatserna dyker det upp allt smartare produkter som underlättar vår vardag. Tvättmaskinen doserar tvättmedel själv och känner av hur mycket tvätt vi stoppat in. Vi bokar konferensrummet på kontoret via vår mobil eller dator. Via Appar styrs gräsklippare, dammsugare och kaffemaskinen på arbetsplatsen talar själv om när den behöver servas och rengöras.

Komfort även på våra dörrar
Under snart 30 år har vi vant oss vid att öppna och låsa våra bilar med en knapptryckning, nu vill vi ha lika enkla metoder för att öppna och låsa våra dörrar! Det finns produkter för att låsa och öppna dörrar utan fysisk nyckel, den ena smartare än den andra. Men fungerar de som avsett och ger de samma trygghet som det ”gamla” mekaniska låset?

När vi pratar produkter som ska ge komfort, trygghet, eller låsa in värdefull information och utrustning på arbetsplatsen måste vi vara helt säkra på funktionen och tillförlitligheten. Vi vill inte stå utanför vår dörr och upptäcka att låset slutat fungera, speciellt inte en sen kväll.

Arbetsgivaren eller butiksägaren vill inte se personalen eller kunderna utestängda, det kostar pengar. Samtidigt vill vi som privatperson eller näringsidkare vara trygga i att låset håller obehöriga borta när vi inte är hemma eller kontoret/butiken är stängd.

Certifiering viktigare än någonsin
Många ställer sig säkerhet frågan ”det där med provning och certifiering – kan det verkligen behövas?” Om tvättmaskinen doserar fel eller robotgräsklipparen rullar över på grannens tomt är irriterande men inte något som direkt påverkar vår säkerhet eller trygghet. En av käpphästarna i utveckling av lås och säkerhetsprodukter är att man ska kunna lita på produkten. Det ska fungera!

Hur vet jag då att låset fungerar och uppfyller kraven för inbrottsskydd? Svaret är, precis som för våra elektriska apparater i hemmet, genom provning och certifiering av en ackrediterad (myndighetsgodkänd) oberoende part. Ett lås ska fungera i kylan i Kiruna och i fukten i Ystad. Låset ska hålla för både mekanisk och elektrisk påverkan. Låset ska enbart öppna för den behörige och när jag låser så ska jag veta att det verkligen är låst.

Många av låsprodukterna på marknaden kanske klarar detta idag men utan provning och certifiering av oberoende parter så vet vi inte!

Ständigt uppdaterade normer
Varför provar och certifierar då inte fler tillverkare sina produkter – det skulle göra det så mycket enklare och säkrare för oss användare? Normer och standarder för vad ett lås ska uppfylla för krav och hur detta ska provas bygger på erfarenheter från tidigt 1900-tal fram till idag.

Mekaniskt finns stor och lång erfarenhet hur ett lås ska vara konstruerat för att fungera i alla situationer och klimat. Man vet vilka konstruktioner och material som klarar de krav som ställs. Provningslaboratorium har under många år kunnat lära sig hur man provar och vilka de vanligaste bristerna är. Efterhand som nya metoder för inbrott upptäckts har kraven och provningsförfarandet i normerna uppdaterats, detta i nära samarbete med polis, provlaboratorium, kravställare och användare.

Läs hela artikeln gratis i Tryggare Samhälle, tillgänglig som e-tidning här:
https://www.tryggaresamhalle.se/uniflip/4-2018/html5.html


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan