2019-04-11

Kraftigt ökat förtroende för polisen

Foto: Polisen

Allmänhetens förtroende för polisen har stigit till den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet. Det visar den årliga SOM-undersökningen.

Andelen av befolkningen som har mycket stort eller ganska stort förtroende för polisen ökar för andra året i rad. I 2016 års SOM-mätning minskade förtroendet från 61 till 52 procent. I förra årets mätning steg förtroendet till 58 procent, vilket har fortsatt i årets mätning med 67 procent med stort förtroende för polisen.

– Det är glädjande att allmänheten visar så stort förtroende för det professionella arbete som utförs varje dag av polisens anställda. Vi är nu igenom omorganisationen och riktar all kraft på att anställa fler medarbetare och utveckla verksamheten. Det ska ge en starkare lokal närvaro och en utvecklad brottsbekämpning och brottsuppklaring, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Förtroendet för polisen har även ökat i andra förtroendemätningar. I höstas ökade förtroendet i Nationella trygghetsundersökningen. Även i Förtroendebarometern som presenterades nyligen steg förtroendet för polisen. En förklaring som bland annat har lyfts fram är att polisens hantering av terrordådet på Drottninggatan ingav förtroende hos allmänheten.

Fakta SOM-undersökningen
Den nationella SOM-undersökningen har gjorts årligen sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Årets SOM-undersökning genomfördes under hösten/vintern 2018 då 21 000 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 85 år tillfrågades.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng