2018-01-15

Kraftigt ökad oro för brister i samhällsviktiga IT-system

MSB:s årliga opinionsundersökning visar på ökad oro för brister i IT-säkerhet, spridning av kemiska och biologiska stridsmedel samt spridning av kärnvapen.

– Den största oron är internationell terrorism och vi ser att det är fler än i förra undersökningen som tror att en terroristattack kommer att inträffa i Sverige inom fem år. Något som ökat markant är oron för brister i samhällsviktiga IT-system, säger Linda Ryen, analytiker på MSB.

”Opinioner”, som numera görs av MSB, är en undersökning som funnits sedan 1950-talet. Sedan 2010 har undersökningen genomförts som en webbpanel. I år besvarades frågorna av 1 010 personer i åldern 18 till 74 år under perioden 1 till 7 i december 2017.

I årets undersökning svarar sex av tio att de är oroliga över brister i samhällsviktiga IT-system och det är fler än i förra undersökningen som ser det som troligt att det kommer inträffa ett långvarig IT- och teleavbrott i Sverige inom de närmaste fem åren.

– Vi ser en ökning av oro för brister i samhällsviktiga it-system, säger Linda Ryen, analytiker på MSB. Det är troligt att uppmärksamheten kring it-attacker och it-säkerhet under 2017 har ökat medvetenheten om riskerna och vikten av att skydda viktig information i samhället.

Andelen som tror på att ett politiskt hot från ett annat land kommer riktas mot Sverige inom fem år har minskat markant. I årets enkät svarar 63 % att det inte är troligt att det kommer inträffa, jämfört med 49 % 2016.

Oron för propaganda och falsk information från främmande stat riktad mot Sverige har däremot ökat något mot de två tidigare åren då frågan ingått i enkäten. 43 % tror att det kommer drabba Sverige inom fem år, vilket är på samma nivå som tidigare år.

Källa: MSBLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan