2020-02-21

Kraftig ökning av bedrägeribrott mot äldre

Den initiala kontakten sker ofta via telefon eller sms för att sedan avslutas med att bedragaren lurar till sig bankkort, pinkod och andra värdesaker i hemmet.

Bedrägeribrott mot äldre över 65 år och funktionsnedsatta genom så kallad social manipulation ökade med 45 procent mellan december 2019 och januari 2020, från 710 till 1 032 brott. Fler aktörer måste hjälpas åt att informera de äldre om hur de kan skydda sig mot att bli utsatta för brott, menar polisen.

Tillvägagångssätten vid brotten är flera, men bedragarna utger sig ofta för att vara från banken, polisen eller en annan institution som de äldre har förtroende för.

– Vi ser att bedragarna riktar sig mot en allt äldre grupp, många brottsoffer är över 80 år och särskilt utsatta. Förutom att bedragarna många gånger kommer över personens livsbesparingar, innebär det också ett svårt trauma för den utsatte, säger Lotta Mauritzson på polisens nationella bedrägericenter.

Bedragarna utger sig bland annat för att vara poliser som kommer med dödsbesked, att de ska stoppa ett bedrägeriförsök eller stoppa pågående brottslighet i närområdet. Den initiala kontakten sker ofta via telefon eller sms för att sedan avslutas med att bedragaren lurar till sig bankkort, pinkod och andra värdesaker i hemmet.

Polisen har gripit flera gärningspersoner, men brottsligheten mot äldre fortsätter genom nya bedragare, inte sällan genom organiserade nätverk. Tillvägagångssätten för att lura offren förändras hela tiden.

– Dessa brott kommer inte upphöra för att polisen gör gripanden. Mer fokus måste läggas på förebyggande kring hur de äldre kan skydda sig och agera vid bedrägeriförsök. Vi måste därför se till att informationen når denna grupp. Det kan exempelvis handla om att anhöriga och personer som arbetar i den äldres närhet pratar om att detta förekommer, säger Lotta Mauritzson.

  Det är viktigt att informationen inte bidrar till ökad otrygghet och rädsla för brott bland äldre. Genom kunskap och stöd av närstående kan vi skapa motståndskraft så att bedragarna inte lyckas, fortsätter hon.

Polisen har tagit fram ett informationsblad för att underlätta spridningen av tips och råd. Inom kort kommer också ett större informationspaket ”Försök inte lura mig” riktat till äldre som ger råd och tips på hur de kan skydda sig i hemmet, på nätet och på stan. Materialet tas fram av polisen i samarbete med SPF och PRO.

Polisens viktiga råd och tips

  • Polisen ber aldrig om inloggningskoder till banken eller bank-id. Man ger heller aldrig dödsbud via sms.
  • Om du blir kontaktad om att någon ska göra ett hembesök, ställ frågan varifrån han eller hon ringer och lägg sedan på luren.
  • Ring till den institutionen som personen säger sig kontakta dig ifrån för att se om det stämmer.
  • Om det kommer ett oanmält hembesök, släpp aldrig in någon obekant i ditt hem.
  • Om du är osäker, ring upp en anhörig som kan hjälpa dig.
  • Ring din bank direkt om du lämnat ut några uppgifter, så att de kan spärra och försöka hindra att pengar förs iväg. Ring sedan polisen, 114 14.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng