2019-09-09

Kraftig minskning av drunkningsolyckor

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna i drunkningsolyckor visar att 4 personer mist livet under augusti i år jämfört med 18 personer under augusti 2018.

Totalt har 45 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 115 under samma period 2018. Antalet omkomna för augusti månad och det totala antalet omkomna fram till och med sista augusti är det lägsta under hela 2000-talet.

Under perioden maj till och med augusti omkom sammanlagt 32 personer till följd av drunkningsolyckor, det kan jämföras med hela 92 personer under motsvarande period 2018 som var en väldigt varm sommar med höga temperaturer, låg nederbörd och många soltimmar.

"Sommaren 2019 kan beskrivas som en mer 'normal sommar' vad gäller vädret. Ofta hänvisar vi till vädret som en möjlig orsak till antalet drunkningsolyckor, vilket vi såg påverkade antalet tillbud och olyckor sommaren 2018. Även om SMHI i sin beskrivning av sommaren 2019 hänvisar till – citat ”Preliminära data visar att det för flera av våra solstationer var en solfattig sommar även om det inte var fråga om några rekord”. Det kan då peka på att det mycket låga antalet omkomna i drunkningsolyckor inte enbart kan tillskrivas vädret. Oavsett vädrets påverkan eller ej så är det glädjande med de låga antalet drunkningsolyckor under sommaren 2019", skriver SLS.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng