2017-07-25

Kortbedrägerier i Sverige ökade snabbast i Europa under 2016

Kortbedrägerierna ökade med 18 procent i Sverige under 2016, vilket är den största ökningen i Europa.
Analys- och mjukvaruföretaget FICO släpper idag en interaktiv karta över kortbedrägerier i Europa. Kartan visar att förlusterna till kortbedrägerier bland de 19 länderna i undersökningen nådde en ny högstanivå under 2016 och uppgick till 1,8 miljarder euro. I Sverige var förlusterna till kortbedrägerier 336 miljoner kronor under 2016, vilket är den högsta nivån på ett årtionde.

Bedrägerier relaterade till e-handel har stigit från 23 procent av de totala förlusterna under 2008 till 42 procent under 2016. Kortbedrägerierna ökade i tio europeiska länder i undersökningen, medan de minskade i åtta länder. Kartan baseras på data från Euromonitor International.

ökningen av kortbedrägerier i Sverige var den största i Europa, med en ökning på 18 procent sedan 2015. ökningen var nästan dubbelt så hög som i det land med näst störst ökning – Polen, där ökningen var 10 procent. Detta är ett tydligt bakslag för Sverige som noterade en minskning av kortbedrägerier under föregående år.

– ökningen av förluster till kortbedrägerier i Sverige hänger tätt ihop med ökningen av handeln online, och bedrägerier kopplade till e-handeln. När chip och pinkod började användas tvingades kriminella att söka sig till mindre riskfyllda kanaler och det blir allt svårare att stoppa olagliga transaktioner. Att hitta nålen i höstacken kräver avancerad beteendeanalys och artificiell intelligens i kombination med information som ligger utanför den data som normalt medföljer ett köp, säger Gareth Williams, bedrägeriexpert på FICO.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan