2020-02-03

Kommunerna som är säkrast enligt MSB och SKR

Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar.

Kommuner har ett aktivt brottsförebyggande arbete – det menar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och MSB i en ny rapport kallad Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019. 

Rapporten ger en bild av vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet samt lärdomar från andra kommuner. Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar. På lokal nivå har Hammarö det lägsta sammanvägda värdet, följt av Vaxholm, Öckerö, Lomma och Knivsta.

– Alla kommuner arbetar för att skapa trygga och säkra samhällen för invånarna, men de har mycket varierande förutsättningar och utmaningar. Syftet med de öppna jämförelserna är att kommuner med liknande förutsättningar ska kunna lära av varandra för att öka tryggheten och säkerheten lokalt ännu mer, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

Ett särskilt avsnitt i rapporten med de öppna jämförelserna handlar om brott och brottsförebyggande arbete. Samtliga kommuner arbetar brottsförebyggande. Arbetet sker bland annat i socialtjänsten, skolan och i utformandet av fysiska miljöer. De flesta kommuner ingår överenskommelser med polisen om hur brott ska förebyggas lokalt och utarbetar medborgarlöften tillsammans med polisen.

– I många kommuner fungerar brottsförebyggandet och samarbetet med polisen bra. Det är viktigt att fortsätta analysera brottsligheten i den egna kommunen för att kunna välja rätt åtgärder. Det är också viktigt att utvärdera om åtgärder man har valt ger effekt. Att förebygga brottslighet tar tid, säger Gunilla Glasare.

En utredning ser nu över om kommunernas brottsförebyggande bör regleras i lag.

– Det är viktigt att utredningen undersöker vad det är som ligger bakom att alla kommuner arbetar frivilligt med brottsförebyggande verksamhet. Det vore olyckligt med en tvingande lagstiftning som motverkar det engagemanget. Utredningen behöver också ta reda på i vilken utsträckning polisen är närvarande i kommunerna. Vi vet att nära samarbete mellan kommun och polis är avgörande för att lyckas med brottsförebyggande arbete, säger Gunilla Glasare.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng