2018-02-06

Kommuner och företag får Brå-stöd för att utvärdera brottsprevention

Foto: Eddie Granlund

Ordningsvakter och kroppsburna kameror är exempel på insatser som ska utvärderas med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brå har beviljat sammanlagt 1 190 000 kronor i ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar av fem brottsförebyggande projekt.

Ordningsvakter i hot spot-område
Järfälla kommun har beviljats 250 000 kronor för att utvärdera ”Ordningsvakter i Hot spot-område”. Det rör sig om Jakobsbergs station som identifierats som en hot-spot där människor upplever stor otrygghet och oro kopplat till krog- och nattliv. Det finns också problem med narkotikaförsäljning på platsen.

Kommunen har därför gjort förändringar i den fysiska miljön och i samverkan med polisen anställt ordningsvakter för att öka tryggheten. Utvärderingen ska undersöka både vilken effekt insatsen gett och belysa den arbetsmetodik man skapat genom samverkan mellan ordningsvakter, kommun och polis.

Kroppsburna kameror på tåg
Bolaget Arriva har beviljats 250 000 kronor för att utvärdera ”Pilotprojekt Trygghetskamera” med huvudfokus på vålds- och otrygghetsproblematik. Inom Region Skåne ansvarar Arriva, på uppdrag av Skånetrafiken, för de så kallade Pågatågen där personal utrustats med kroppsburna kameror.

Arriva har inlett ett samarbete med Malmö högskola för att undersöka hur kroppsburna kameror påverkar hot, våld och tryggheten i kollektivtrafiken för såväl personal som resenärer

Akustisk design
Urban Utveckling (UUS) AB har beviljats 250 000 kronor för en ”Utvärdering av akustisk design och musik i brottsförebyggande syfte”. På flera håll i Sverige har man prövat akustiska åtgärder för att öka trygghet och minska brott. UUS vill utvärdera om de som är på platserna upplever en högre grad av trygghet när man genomfört insatser med akustisk design.

Syftet är att ta fram kunskap om hur akustisk design och musik kan användas som brottförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärd på offentliga platser. Utvärderingen består av två delar, dels en litteraturöversikt över internationell forskning dels en jämförande fallstudie av de områden i Sverige där man prövat metoden.

Social prevention
Både Botkyrka och Österåkers kommun har beviljats medel för att utvärdera social prevention. I Österåkers fall handlar det om en arbetsmetod kring ”Föräldrastödssamtal kring ungdomar som är i riskgrupp och i gängbildningar”. I Botkyrkas fall handlar det om att utvärdera projektet ”Mentors Violence Prevention - MVP”.

Källa: BråLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng