2012-02-07

Kommunanställda rapporterar inte hot

Många hot mot socialarbetare och andra tjänstemän i Göteborg anmäls aldrig till kommunen. Ett nytt system för rapportering har inte blivit någon succé, skriver Metro.
Göteborgs kommun vill ha grepp om alla de incidenter som tjänstemännen råkar ut för, där personer på olika sätt försöker att påverka dem med olagliga metoder. Under förra året har tjänstemännen använt ett nytt it-system för att rapportera in hot. Någon framgång har det dock inte varit, bara 20 incidenter inrapporterades.

Det kan jämföras med 865 fall av våld eller hot mot tjänsteman som anmäldes i Göteborg förra året. Där ingår också hot mot exempelvis poliser och ordningsvakter, men många riktas också mot kommunala tjänstemän, som socialsekreterare.

– Vi har gjort utbildningsinsatser på chefsnivå, säger Mikael Olofsson, kriminolog på Kunskapscentrum, som ansvarar för arbetet.
Men på chefsnivå ser informationen ut att ha stannat. Trots att man från kommunens sida ser det som viktigt att arbeta förebyggande mot alla incidenter där personer försöker påverka beslutsfattare på otillåtet sätt. Antalet anmälningar är så få att Mikael Olofsson ser det som meningslöst att plocka ut informationen ur databasen.

Källa: Metro

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan