2016-05-03

Kameraövervakning minskade skadegörelse på skolor

Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

På genomsnittsskolan i Malmö skedde en minskad skadegörelse med 40 procent, vilket motsvarar lite mer än tre miljoner kronor, till följd av kameraövervakning. Det visar preliminära resultat från en studie av Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.
Vid Trygghetskamerans dag 2016 berättade Benjamin Weaver och Markus Lahtinen om sin studie av kameraövervakning och skadegörelse på skolor. De började dock med att berätta att tidigare forskning om kameraövervakning mestadels genomförts i Storbrittanien och haft ett snävt fokus på gator och torg. Detta har dock börjat förändras.

– De senaste åren har det skett en internationalisering då bland annat USA börjar komma in i bilden, berättade Benjamin Weaver och hänvisade till forskning av Eric Piza, som SecurityUser.com tidigare rapporterat om.

Benjamin Weaver lyfte också fram ny svensk forskning.

– Vi har sett en hel del intressant forskning från Sverige gjord av ekonomen Mikael Priks som har sett en brottsförebyggande effekt av kameraövervakning på fotbollsarenor och i tunnelbanan i Stockholm, sade han.

Kostsamt med skadegörelse i skolan
även 2015 talade Benjamin Weaver och Markus Lahtinen vid Trygghetskamerans dag. I samband med detta kom de i kontakt med Malmö stad som under en 20-årsperiod samlat in detaljerad statistik kring den skadegörelse som skett kring förskolor och grundskolor i Malmö. De fick då möjlighet att studera statistiken närmare.

– Skadegörelse i skolor är en kostsam historia. Tar man bort kostnaden för vattenskador och så ligger skadegörelsekostnaden i Malmö på drygt 18 miljoner kronor för 2015, berättade Markus Lahtinen vid Trygghetskamerans dag 2016.

Ungefär 25 procent av skolorna i Malmö har kameraövervakning.

– Enligt de senaste siffrorna vi har fått kan man räkna med att det är närmare 20 av 75 skolor i Malmö som idag har kameraövervakning. Det finns 424 kameror som täcker skolors fasader och närområden. En typisk skola med kameraövervakning har alltså runt 20 kameror installerade.

Kameraövervakning minskade skadegörelsen
Hittills visar studien på goda effekter för kameraövervakningen.

– Det är tydligt att kameraövervakningen minskat skadegörelsen. Eftersom beräkningarna gjorts per kvadratmeter har man kunnat observera en minskad skadegörelse på 17.70 kronor per kvadratmeter, berättade Markus Lahtinen.

Resultaten från studien är statistiskt säkerhetsställda.

– I genomsnittsskolan i Malmö har vi sett en minskad skadegörelse med 40 procent som motsvarar lite mer än tre miljoner kronor som följd av kameraövervakning, fortsatte han.

Kostnadseffektivitet
Lahtinen och Weaver har också tittat på kameraövervakningens kostnadseffektivitet.

– Tittar man på direkta kostnaderna kopplade till skadegörelsen var kamerasystemen dyrare än besparingen i form av minskad skadegörelse, förklarade Markus Lahtinen.

Han menade dock att det inte är realistiskt att göra en sådan bedömning.

– Inkluderar man också kostnader såsom väktarutryckning, lagning och uppteckning av fönster, förlorad produktionstid i klassrummen och vaktmästartid så är besparingen likvärdig med investeringen i kameror. Då har vi dock inte tagit med de mjuka värdena: ökad upplevd trygghet och att ha en ren och hel arbetsplats att gå till, fortsatte han.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan