2019-04-02

Kamerabevakningslag och GDPR – hur har det påverkat marknaden?

Joakim Söderström talar på #Trygghetnu den 3 april.

Den 3 april arrangeras #Trygghetnu 2019 i Stockholm. Konferensen handlar om behovet att använda effektiva metoder för brottsbekämpning och huruvida de står i konflikt med rådande integritetslagstiftning. Förmiddagen domineras av anföranden om kameraövervakning. En av talarna på #Trygghetnu är Joakim Söderström, VD för Säkerhetsbranschen.

Joakim Söderströms anförande handlar om hur marknaden för säkerhetskameror har påverkats av att EUs dataförordning GDPR blev svensk lag 2018 och att vi dessutom fick fick en ny kamerabevakningslag. Märks lagändringarna på efterfrågan av videoövervakningssystem? Hur upplevs förändringarna av aktörerna på säkerhetsmarknaden?

Bland övriga talare på #Trygghetnu märks bland annat Eric Piza, framstående amerikansk kriminolog, Torbjörn Tännsjö, svensk filosof med kontroversiella åsikter om övervakning samt Anne-Marie Eklund Löwinder, första svensken som tog plats i Internet of Fame.

Arrangörer av #Trygghetnu är tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv & Samhälle samt Securityuser.com.

Hela programmet ser du här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng