2018-04-20

Justitieministerkandidat träffade SNOS

SNOS generalsekreterare respektive ordförande – Lennart Alexandrie och Kristina Axén Olin – välkomnade Tomas Tobé som gästade tankesmedjan för att diskutera kriminal- och rättspolitiska frågor.

Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för Moderaterna och ordförande i justitieutskottet, gästade tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälles (SNOS) möte under onsdagen och diskuterade allt från skärpa straff till ordningsvakter och poliskrisen.

– Det är smått bisarrt att vi haft ett system där det varit så oerhört svårt med kameraövervakning, sa han.

Tomas Tobé pratade mycket om problem och stora kriminalpolitiska utmaningar men han var också noggrann med att inte svartmåla situationen.

– Vi tycker att Sverige är ett fint land, vi är ett välfärdsland, vi har tillväxt och är man född i det här landet kommer man in på arbetsmarknaden och det finns andra länder som har större utmaningar än Sverige. Men med det sagt så menar vi att det händer ganska mycket nu som vi är väldigt bekymrade över, sa han.

Några av de problem han tog upp var de kriminella gängen och det faktum att rekordmånga skjuts ihjäl, att det finns en större tillgång på narkotika än tidigare och att det är grundfinansieringen för de kriminella gängen, men också utländska stöldligor, kraftigt ökad utsatthet för sexualbrott och nya ordningsproblem kopplade till tiggeriet.

– Allt detta kombinerar vi med ekvationen att vi har rekordfå poliser. Vi har nu den lägsta polistätheten på över tio år och det här gör att man börjar dra slutsatser kring vad som behöver göras. Den kanske viktigaste slutsatsen är att man kommer behöva vara väldigt långsiktig i politiken nu. Det här kommer enligt vårt sätt att se på det att ta väldigt lång tid. Flera regeringar kommer att behöva arbeta med detta, sa Tomas Tobé.

Utopiskt polismål
Han påpekade också att polisen och rättsväsendet i dag underlevererar relativt kraftigt gentemot både medborgare, kommuner och företag. Socialdemokraterna har som mål att öka antalet poliser med 10 000 till år 2024.

– Vi vill ha upp antalet poliser med 10 000. Jag vill hävda att det inte finns någonting i dag som talar för att varken vi eller nuvarande regering kommer att nå detta om man fortsätter med befintlig politik. Det är färre poliser nu än när den här regeringen tillträdde.

Förutom en bra polisledning tror Tomas Tobé att det måste göras en riktad satsning på att höja polislönerna för att få dels befintliga poliser ska stanna men också för att attrahera nya poliser.

– Vi har ett läge nu där väldigt många erfarna, duktiga poliser lämnar och det är det stora problemet. Mer än hälften av de poliser som lämnar just nu gör det av andra skäl än pension. Det erbjuds fler utbildningsplatser men vi klarar just nu inte av att fylla dem och det är det som gör att ekvationen inte går ihop.

Tomas Tobé menar också att polisens befogenheter måste stärkas.

– Det är smått bisarrt att vi haft ett system där det varit så oerhört svårt med kameraövervakning. Vi anser att det måste underlättas och förbättras också för kommunerna att kunna använda detta.

Ordningsvakter blir viktigare
En annan het fråga är ordningsvakter och där menar Tomas Tobé att de kommer att spela en ännu större roll framöver.

– Vi vill ge bättre möjligheter för kommunerna att kunna använda ordningsvakter. Vi tror att det kommer att behövas.

Däremot anser han att frågan om ordningsvakternas befogenheter är mer komplicerad. De bör inte ersätta poliser men borde till exempel få transportera en person till polisen i stället för att hålla fast personen i väntan på att polisen anländer. Flera av SNOS-medlemmarna berättade om hur samma personer grips om och om igen och de menar att polisen knappt hinner skriva sin rapport innan de släppts och är ute och begår nya brott.

På vissa platser kan bevakningsbolagen inte ha personal av arbetsmiljöskäl: om de griper någon tar det för lång tid innan polisen kommer till platsen och det kan bli farligt.

Moderaterna har föreslagit ett nationellt tiggeriförbud. Tomas Tobé menar att det är en svår fråga på ett moraliskt plan eftersom det handlar om väldigt utsatta människor.

– Det leder inte till någon bättre framtid för de enskilda människorna och vi ser dessutom hur skrupellösa personer drar in dem i annan verksamhet. Unga kvinnor tvingas till prostitution,

vi har sett en mängd nya privata bordeller i Stockholm och vi ser också en koppling till utländska stöldligor, sa han.

Skärpta straff
Tomas Tobé talade även om skärpta straff, till exempel att minimistraffet för inbrott bör skärpas till ett års fängelse.

– När det kommer till stöldligorna ska vi se till så att utländska medborgare ska utvisas redan vid ett straffvärde på sex månader, det är helt orimligt som vi har det nu. När det kommer till kriminella gäng tror vi på att dubbla straffen för dem som begått ett antal brott. Det är bakvänt att vi har ett system som innebär att ju fler brott du begår, desto mer rabatt väljer vi att dela ut. Det är inte rimligt att poliser ska uppleva att de är inne på sin nionde, tionde utredning men att det är lönlöst att fortsätta med den eftersom straffvärdet i praktiken är noll. Så kan vi inte ha det, sa han

Han fick en fråga om att införa jourdomstolar och menade att det är viktigt att ungdomar får sina domar mycket snabbare – i dag kan det ta cirka ett halvår innan rättegång. Där hoppas Moderaterna lyckas komma överens med Socialdemokraterna om en lösning.

En annan fråga som diskuterades var drönare. De har blivit ett allt större hot de senaste åren och Tomas Tobé menar att det krävs skarpare lagstiftning där.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng