2020-02-16

"Ju mer digitaliserade fartygen blir desto mer utsatta blir de för attacker”

Trots att säkerhetsfrågor har hög prioritet inom sjöfarten är IT-säkerhet ett relativt nytt fenomen.

Sjöfartsbranschen har sakta men säkert börjat inse allvaret med cybersäkerhet. I takt med att fartygen digitaliseras har risken för cyberangrepp ökat.

Nyligen anordnade finska sjöfartens utbildningscentrum Aboa Mare i Åbo en cybersäkerhetskurs riktad till specifikt sjöfartsbranschen. IT-cybersäkerhetsexperten Kim Halavakoski var en av föreläsarna på kursen och enligt honom är fartygen sårbara när det kommer till cyberangrepp.

– Ju mer digitaliserade fartygen blir så desto mer utsatta blir de för attacker och risker. Alla företag och rederier har sina säkerhetssystem men då det finns system ombord som är sårbara så är det bara en tidsfråga innan det här kommer att utnyttjas mer, säger han till Yle.

Kim Halavakoski berättar att det redan skett incidenter ute i världen där fartyg utsatts för dataintrång.

– Utrustningen på bryggan handlar ofta om vanliga Windowsmaskiner som kör specialprogramvara och är systemen inte skyddade så utsätts man för samma risker som vilken Windowsmaskin som helst. Det är något man borde fundera på, där finns stora risker.

Trots att säkerhetsfrågor har hög prioritet inom sjöfarten är IT-säkerhet ett relativt nytt fenomen. 

Enligt Halavakoski kan cyberangrepp hota sjöfarten på flera olika sätt.

– Till exempel för ett passagerarfartyg kan det handla om att hota fartyget med att det stängs ner och körs på grund. Eller att navigationssystemet stängs ner. Eller att rederier hindras från att leverera varor. 

För att minimera riskerna borde personalen ha en kunskap om frågor relaterade till cybersäkerhet, påpekar Halavakoski. 

– Sedan gäller det att ha alla program och system på en nivå som gör det svårare att lyckas med en cyberattack.

Källa: Svenska Yle


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng