2015-11-30

IT-brott, terrorism, politikerhot i fokus på Framtidsdagen

Lawen Redar (S) och Anti Avsan (M) debatterade på Framtidsdagen.

Lawen Redar (S) och Anti Avsan (M) debatterade på Framtidsdagen. Foto: Ar Media

Terrorism, cyberbrottslighet, organiserad brottslighet och hot mot politiker. Det var några av ämnena som diskuterades den 27 november 2015 när SSF Stöldskyddsföreningen för sjunde året i rad arrangerade Framtidsdagen.
Framtidsdagen hölls den 27 november 2015 i Folksam-huset på Södermalm i Stockholm. Publiken bestod av ett femtiotal speciellt inbjudna representanter för organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med brottsförebyggande åtgärder och säkerhet. Moderator var John Chrispinsson.

Cybersäkerhet
Dagen började med ett anförande av Brå:s generaldirektör Erik Wennerström som var särskild utredare i IT-säkerhetsutredningen. Han berättade om sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige.

– Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta händer, sa Erik Wennerström.

Terrorism
Efter detta var det dags för terrorismforskaren Peder Hyllengren från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan vars anförande handlade om svenska jihadister och terrorhotet mot Sverige.

– Sverige sticker ut. Vi är det europeiska land som har näst flest terrorresande i förhållande till vår folkmängd, sa han.

Enligt Hyllengren bör lagstiftningen ändras.

– Många av våra nordiska grannländer och andra europeiska länder har en lagstiftning där det räcker att man varit del av IS stridande förband och det är ett brott i sig. I Sverige kommer vi ha svårt att åtala personer som stridit i Syrien eftersom lagstiftningen som den ser ut, och är på gång, ska kunna knyta en person till en specifik händelse, menade han.

Organiserad brottslighet
Nästa talare var Linda Staff från Nationella Operativa Avdelningen vid polisen. Hon talade om organiserad brottslighet.

– Lojaliteter inom kriminella närverk är inte längre lika beständiga, rörligheten mellan olika grupperingar ökar och man samarbetar med varandra i allt större utsträckning, berättade hon.

Enligt Linda Staff ökar också den geografiska rörligheten. Dessutom har den organiserade brottslighetens karaktär förändrats.

– Vi ser också en övergång mot ekonomisk brottslighet och bedrägerier, vilket också förutspåtts under en längre tid. Företag används dessutom i högre utrstäckning för penningtvätt, skattebrott och bedrägerier.

Säkerhet i molnet
Jens Henriksson, vd för Folksam, talade i sitt anförande om cyberhotet.

– Ett av de områden där vi ser mest ökning av brott är IT-brottsligheten, sa han.

Jens Henriksson berättade att lagstiftningen, Finansinspektionen och Datainspektionen anser att det är bättre att förvara information i det egna huset, en uppfattning som han inte delade.

– Rent praktiskt är det inte säkrare att ha informationen i huset. Jag skulle vilja slänga upp så mycket som möjligt i molnet därför vi kommer aldrig vara bäst på att hantera sådana här saker, framhöll han.

Gränsöverskridande seriebrottslighet
Mats Galvenius, vd för Larmtjänst, höll ett anförande på temat "Gränsöverskridande seriebrottslighet: en lönsam export för kriminella". Han berättade om problemet med tullpersonalens begränsade befogenheter.

– Tullen i Sverige har inget uppdrag och ingen befogenhet att leta efter stöldgods på väg ut ur landet. Här finns det något att jobba med.

Hotet mot politiker
Moderaternas före detta finansborgarråd Kristina Axén Olin talade om hoten hon fått som politiker.

– Det är definitivt ett hot mot demokratin. Vi får politiker som till slut inte kan leva som vanliga människor och då tappar de verklighetsförankringen och ser inte vad som behöver ändras i Sverige.

Dagen avslutades med en politikerdebatt där de medverkande var Lawen Redar (S), Anti Avsan (M), och Lennart Gabrielsson (Fp).


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan