2018-03-12

Islamistiskt terrorism även fortsatt främsta terrorhotet mot Sverige

Islamistiskt motiverad terrorism utgör fortsättningsvis det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2018.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen. NCT gör strategiska analyser av händelser, trender och tendenser inom terrorism och bedömer hur hotet mot Sverige och svenska intressen påverkas på kort och lång sikt.

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i december 2017. Beslutet baserar sig på NCT:s bedömning som nu är klar.

Det främsta terrorhotet mot Sverige kommer under 2018 sannolikt från islamistiskt motiverad terrorism.

– Det finns individer både i Sverige och utomlands som betraktar terrorattentat mot mål i Sverige som legitima. Ett fåtal av dessa individer har både avsikt och förmåga att genomföra attentat. Ett eventuellt terrorattentat kan planeras eller genomföras på uppdrag av aktörer såväl i Sverige som utomlands, men kan även utföras på eget initiativ, säger Linda Thörnell, chef för NCT.

Valrörelsen 2018 kommer sannolikt att påverka de våldsbejakande politiskt motiverade miljöerna i större utsträckning än den våldsbejakande islamistiska miljön. De spänningar som valrörelsen medför kommer troligen att leda till en ökad våldsanvändning från och mellan den våldsbejakande högerextrema miljön och den våldsbejakande vänsterextrema miljön.


Leverantörer
Till toppen av sidan