2015-12-17

Inte ökad kostnad för polisen trots att klubbar slipper betala

– Rapportens slutsatser gör att vi känner oss trygga med att ordning och säkerhet kan upprätthållas utan att fotbollsklubbar eller festivalarrangörer ska behöva betala för polisarbetet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Rapportens slutsatser gör att vi känner oss trygga med att ordning och säkerhet kan upprätthållas utan att fotbollsklubbar eller festivalarrangörer ska behöva betala för polisarbetet, säger inrikesminister Anders Ygeman. Foto: Bill Nilsson/ RK

Avskaffandet av arrangörers ersättningsskyldighet för polisens arbete med ordningshållning vid evenemang har inte lett till ökade kostnader för polisen, enligt en utvärdering från Statskontoret.
Efter att regeringen avskaffade arrangörers skyldighet att ersätta polisens kostnader för att hålla ordning vid offentliga tillställningar (såsom fotbollsmatcher eller festivaler) gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utvärdera effekterna av reformen. Uppdraget innefattade även att Statskontoret skulle analysera polisens och arrangörernas insatser för att upprätthålla ordning och säkerhet.

Enligt rapporten har Polisen oförändrat mycket höga kostnader i samband med vissa evenemang. Det gäller i synnerhet fotbollsderbyn i Stockholm. Samverkansklimatet mellan polisen och fotbollsklubbarna har förbättrats efter avskaffandet av ersättningsskyldigheten, men detta har ännu inte haft någon synlig effekt på ordning och säkerhet.

Rapporten visar dock att avskaffandet av ersättningsskyldigheten inte har lett till att kostnaderna för att hålla ordning vid evenemang övervältrats från arrangörerna till polisen. Polisens kostnader för ordningshållning har inte ökat. Det arbete som arrangörerna själva bedriver för ordning och säkerhet har inte heller minskat.

– Rapportens slutsatser gör att vi känner oss trygga med att ordning och säkerhet kan upprätthållas utan att fotbollsklubbar eller festivalarrangörer ska behöva betala för polisarbetet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

åke Andersson, ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle, är positiv till att inrikesministerns kommentar.

– Det är bra att man inte funderar på nya pålagor för klubbarna, säger åke Andersson och tillägger att han hoppas att det införs ett maskeringsförbud på arenor.

– Det skulle öka möjligheterna för att gripa och lagföra de som förstör derbyna för spelarna, publiken och oskyldiga medborgare på stan. Detta föreslogs redan 2013 av Björn Eriksson som var den dåvarande regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterat våld. Trots det har inget förbud införts, säger han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan