2015-03-12

Inrikesministern tog emot utredning om cybersäkerhet

– Utredaren presenterar förslag för hur myndigheternas ansvar för it-säkerhet kan tydliggöras. Med utredningen tas ett första viktigt steg mot obligatorisk it-incidentrapportering, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Utredaren presenterar förslag för hur myndigheternas ansvar för it-säkerhet kan tydliggöras. Med utredningen tas ett första viktigt steg mot obligatorisk it-incidentrapportering, säger inrikesminister Anders Ygeman. Foto: Magnus Länje

Regeringens utredare Erik O. Wennerström har överlämnat sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Utredaren föreslår en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten. Genom åtgärderna skulle nivån för informationssäkerhet höjas avsevärt.
Strategin innehåller förslag till åtgärder som ska säkerställa att de statliga myndigheterna har ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågor och behovet av skyddad kommunikation samt säkra it-lösningar.

Strategin för informations- och cybersäkerhet i staten har sex mål: att stärka styrning och tillsyn inom området, att staten ska ställa tydliga krav vid upphandling på it-området, att statliga myndigheter ska kommunicera säkert, att det inrättas ett system för obligatorisk it-incidentrapportering för samtliga statliga myndigheter, att arbetet med att förebygga och bekämpa it-brottslighet stärks samt att Sverige ska vara en stark internationell partner.

– Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta händer, säger Erik O. Wennerström. Staten har ett ansvar gentemot medborgarna som är tyngre än andra aktörers ansvar för att skydda informationen.

– Utredaren presenterar förslag för hur myndigheternas ansvar för it-säkerhet kan tydliggöras. Med utredningen tas ett första viktigt steg mot obligatorisk it-incidentrapportering, säger inrikesminister Anders Ygeman.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan