2019-09-06

Videoövervakning – fortsatt stark tillväxtmarknad

Kina driver på tillväxten på marknaden för videoövervakningsprodukter.

Den globala marknaden för professionell videoövervakningsutrustning noterar ett tredje år med stark tillväxt. Prognosen för 2019 är en tillväxt på 9,3 procent, drivet av en stark efterfrågan på säkerhet och behov av affärsinformation, enligt Jon Cropley, analytiker på IHS Markit, som publicerat en rapport om sektorn.

Totalt kommer videoövervakningsmarknaden omsätta 19,9 miljarder dollar 2019, att jämföra med 18,2 miljarder dollar 2018, enligt IHS Markit. 2017 var tillväxtökningen också 9,3 procent och 2018 noterades 8,7 procent tillväxt. 2016 tillväxten endast 3,9 procent och 2015 var den nere på var och 1,9 procent.

– Marknaden för professionell videoövervakningsutrustning har under senare tid återspeglat de fortsatt höga kostnaderna för säkerhet i både den offentliga och privata sektorn, säger Jon Cropley som också framhåller att den offentliga sektorn primärt investerar i videoövervakningsutrustning för att förbättra medborgarnas säkerhet samt för smart city-projekt. Inom den privata sektorn är brottsbekämpning och möjligheterna att samla in information till gagn för affärsverksamheten olika typer av affärsinformation, fortsätter han.

Förutom kameror, inkluderar den professionella videoövervakningsmarknaden en mängd andra produkter, såsom inspelare, analysutrustning och programvara för videohantering.

Kinas övervakningsmarknad blomstrar

Kina driver tillväxten på den globala marknaden för professionell videoövervakningsutrustning. År 2018 stod landet för nästan hälften av den globala verksamheten och stod för 45 procent av den globala försäljningen. Kinas marknad expanderade med imponerande 13,5 procent förra året. Förutom Kina växte den globala marknaden med endast 5 procent.

– En viktig faktor som driver Kinas högre tillväxt är regeringens Xue Liang-program, som främjar investeringar i både stadsövervakningsprojekt och utvidgning av urbana övervakningssystem till landsbygden, säger Cropley.

– Xue Liang-programmet förväntas avslutas 2020, vilket får Kinas tillväxt att avta efter det året. Men under tiden kommer Xue Liang att fortsätta att generera stark tillväxt för den kinesiska och globala övervakningsutrustningsmarknaden, säger han.

15 leverantörer står för 65 procent
Även om det fortfarande är mycket fragmenterat jämfört med många andra marknader, blir leveransbasen för professionell videoövervakningsutrustning gradvis mer koncentrerad. De 15 största leverantörerna stod för 65 procent av de globala intäkterna 2018, jämfört med 52 procent 2014.

70 procent av alla säkerhetskameror som levererades 2018 var nätverkskameror. Samtidigt minskade globala leveranser av HD CCTV-kameror, även kända som analoga HD-kameror, under 2018.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng