2019-12-01

Höjda säkerhetskrav för 5G

Foto: Fabian Horst [CC BY-SA 4.0]

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att höja säkerhetskraven när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut.

Tidigare i år föreslog regeringen lagändringar som syftar till att göra det möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut.

"Utvecklingen av digital teknik som är beroende av frekvenser måste ske under kontrollerbara former och med hög säkerhetsnivå. Även vid utbyggnaden av näten behöver säkerhetsnivån kunna möta dagens och framtidens behov", skrev regeringen när förslaget presenterades.

Nu har Riksdagen sagt ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Riksdagen anser också att det bör vara möjligt för Säpo och Försvarsmakten att överklaga beviljade tillstånd eller återkalla tillstånd att använda radiosändare till regeringen och riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan