2020-01-12

Höjd avgift för utbildning av ordningsvakter

Avgifterna för utbildning av ordningsvakter höjs.

De nya avgifterna gäller från den 1 mars i år och omfattar ordningsvakter samt sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter.

Polismyndigheten ska enligt avgiftsförordningen (1992:191) ha full kostnadstäckning för utbildning av ordningsvakter samt sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter. Då dessa avgifter inte ändrats sedan 2010 har kostnaderna nu setts över i samråd med ekonomistyrningsverket (ESV). De nya avgifterna gäller all utbildning av ordningsvakter samt sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter som genomförs från den 1 mars 2020.

Nya avgifter inklusive moms:

Grundutbildning för ordningsvakt: 22 875 kr

Fortbildning för ordningsvakt: 8 000 kr.

Arenautbildning: 11 250 kr

Utbildning för säkerhetskontroll i domstol, offentliga sammanträden i kommuner och regioner samt Sametingets offentliga sammanträden: 8 250 kr

Grundutbildning sjöfarts- och hamnskyddskontrollant: 28 150 kr

Fortbildning sjöfarts – och hamnskyddskontrollant: 7 750 kr


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan