2015-03-04

Het debatt avslutade konferens om säkerhetsupphandling

Björn Ericsson, Almega Säkerhetsföretagen, Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, Klas Danerlöv från SKL, Benjamin Ståhl från Blue Institute och Johan Almesjö, förbundsdirektör, Inköp Gävleborg deltog i paneldebatten

Björn Ericsson, Almega Säkerhetsföretagen, Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, Klas Danerlöv från SKL, Benjamin Ståhl från Blue Institute och Johan Almesjö, förbundsdirektör, Inköp Gävleborg deltog i paneldebatten

Skallkrav som leder fel, prisdumpning som underminerar kvaliteten samt dålig uppföljning av säkerhetsleveranserna. Det var huvudämnena under tisdagen när en panel med experter diskuterade offentlig upphandling inför närmare 200 personer på Clarion Hotel Stockholm.

Halvdagskonferensen om säkerhetsupphandling arrangerades av SecurityUser.com och Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS). De fyra talarna var Björn Bergström, enhetschef för upphandlingsstöd på Konkurrensverket, Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, Klas Danerlöv, samordnare för innovationsfrågor på SKL och Johan Almesjö, förbundsdirektör, Inköp Gävleborg. De tre senare deltog även i den avslutande paneldebatten tillsammans med Björn Ericsson, Almega Säkerhetsföretagen och Benjamin Ståhl, från Blue Institute som leder Saas-gruppen.

Rätt kvalitet
En fråga som kom upp flera gånger var prisdumpning –att lägsta pris ofta väger tyngre hos upphandlarna än kvalitet och det som borde vara ledstjärnan, nämligen "bästa pris". Moderatorerna åke Andersson, ordförande för SNOS, och Lennart Alexandrie, publisher och vd för AR Media, frågade om upphandlaren kan göra något åt prisdumpningen.

– Vi kan sätta golvnivåer och säga att vi inte kommer att acceptera bud under en viss nivå, men det är ganska reaktivt, det stryper utvecklingen. Vi bör nog fundera mer över att börja värdera funktionalitet snarare än pris per timme, sa Johan Almesjö.

Två av flera frågeställare i publiken var Stellan Johansson, säljare hos systemintegratören Zenita och Mats B Adman, vd för bevakningsföretaget Rapid, båda kritiserade prisdumpningen.

– Jag tycker att lagen om offentlig upphandling är ett utmärkt instrument, problematiken uppstår när tjänstemannen tittar på anbuden. Jag har hört flera gånger att de tycker att vårt anbud är det bästa, men inte billigast. De vågar inte ta konflikten, de är rädda för att ställas inför kommunens revisorer och bli ifrågasatta, sa Stellan Johansson.

Johan Almesjö gav honom delvis rätt.

– Det handlar om vilka budgetförutsättningar man får. Det finns en inneboende kraft i att man får försvara sig för att säkerställa att man når sin budget. Det är inte den högsta kvaliteten vi ska köpa, utan rätt kvalitet, sa han.

Om Stellan Johansson kritik landade på upphandlarna så var Mats B Adman minst lika kritisk mot leverantörsledet när han anklagade Almega Säkerhetsföretagen, där Rapid är medlemsföretag, för dubbla budskap. Samtidigt som man driver på för att få bort prisdumpningar har man stora medlemsföretag som erbjuder sina tjänster till vrakpriser.
– Det skadar Almega Säkerhetsföretagens trovärdighet att organisationen inte ifrågasätter att stora bevakningsföretag erbjuder utryckningar med inställelsetid inom 15 minuter för hundra kronor, menade han.

Björn Ericsson från Almega Säkerhetsföretagen medgav att det var väldigt olyckligt om medlemsföretag dumpade priser. Han menade att det går att sätta ett pris på kvalitet och att det finns tydliga mallar för hur man gör det.

Björn Eriksson på Säkerhetsbranschen hävdade å sin sida att prisdumpningarna var en orsak till bevakningsbolagens låga lönsamhet.

Skepsis mot skallkrav
En idé som diskuterades är att upphandlaren ska tala om vad den vill ha och att det sedan är upp till leverantörerna att komma med lösningar.

– Vägen dit är svår. Vi måste ta detta steg för steg. SKL har under de senaste åren börjat föra en dialog med en rad branschorganisationer. Kan vi hitta ett antal standardformulerade krav på saker som gäller rakt över så tror jag det är bra. Då slipper vi att ägna oss åt detaljerna som stör, sa Klas Danerlöv från SKL.

Björn Eriksson, från Säkerhetsbranschen, fick frågan om branschorganisationen nu kunde kunde utlova en djupare dialog med SKL framöver, men var lite vag i sitt svar.
– Vi har gärna en dialog med SKL precis som vi har med många andra organisationer.

Dålig uppföljning
En tydlig kritik som framkom under konferensen är att uppföljningen av upphandlingar är alldeles för dålig.

– För mig handlar det väldigt mycket om att våga göra en uppföljning, att våga ställa frågor och framför allt att ta emot svaren och vad man ska göra med dem. Vi har varit kunskapssvaga och är nog det fortfarande, sa Johan Almesjö.

även Björn Ericsson från Almega Säkerhetsföretagen uppmanade till bätter uppföljning av upphandlarledet.

Panelen var överens om att hot som terrorism och en allt mer aggressiv organiserad brottslighet gör att säkerhetshandlingar kommer att bli ännu viktigare framöver och att det lyfter kravet på kompetens på upphandlarsidan.
– Vi hoppas att den här konferensen blir ett startskott för en bättre dialog mellan leverantörsledet och de offentliga upphandlarna. De är trots allt beroende av varandra. Det handlar trots allt om medborgarnas trygghet och tillika deras surt förvärvade skattepengar, säger åke Andersson, ordförande för SNOS:
– Vi kommer naturligtvis fortsätta för att verka för en bättre kommunikation mellan upphandlare och leverantörer på olika sätt, inte minst via SecurityUser.com, men också genom att även 2016 arrangera den här konferensen, kommenterar Lennart Alexandrie, publisher på Ar Media Internationa och ansvarig utgivare för SecurityUser.com.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan