2018-09-08

Helsingborg Stad utses till En Vattensäker Kommun.

Svenska Livräddningssällskapet utser Helsingborg Stad till En Vattensäker Kommun.

Svenska Livräddningssällskapet har sedan flera år arbetat med konceptet ”En Vattensäker Kommun”. Certifieringen vill skapa ett "incitament för Sveriges kommuner att komma igång och väldigt konkret inspirera till ett systematiskt vattensäkerhetsarbete".

Svenska Livräddningssällskapet utser Helsingborg Stad till En Vattensäker Kommun.

– Det är mycket glädjande att få möjligheten att certifiera Helsingborg Stad som En Vattensäker Kommun. Man har målmedvetet tagit fasta på vikten av ett proaktivt förhållningssätt till vattensäkerhetsfrågorna generellt och i synnerhet att höja säkerheten på stadens stränder. Med livräddare på stränderna ger man besökarna chansen att ställa frågor om dagsaktuella förhållanden samt kan bemöta och guida strandgästerna. Särskilt viktigt en sommar som denna, med sannolikt fler turister och sällan badare som söker upp stränderna för ett svalkande bad, säger Mikael Olausson, områdesansvarig för Säkerhet på Svenska Livräddningssällskapet, och fortsätter:

– Stranden kan och ska vara en naturlig del av friluftslivet, med rätt information och guidning ökar chanserna till att fler får uppleva strandlivets alla fördelar. Helsingborg Stad har genom att identifiera viktiga nyckelfunktioner inom kommunens förvaltningar, lyckosamt skapat en vattensäkerhetsgrupp där trygghetsfrågor kan hanteras. För att leva upp till certifieringens sex kriterier behöver man ta ett helhetsgrepp över en rad olika funktioner och verksamheter. Det har man lyckats med på ett föredömligt sätt i Helsingborg Stad. Allt från väldigt verksamhetsnära tjänster som simskola och kompetens hos badanläggningspersonal till kommunens sjöbad och övriga vattennära stråk. En djärv vision och en tydlig övergripande säkerhetspolicy i kombination med kompetenta medarbetare har tagit arbetet hela vägen fram till en certifiering”.

Elisabeth Lindberg Strandansvarig på Stadsbyggnadsförvaltningen och Christian Orsing (M), Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– När vi gått igenom vårt arbete med vattensäkerhet och våra badplatser har vi försökt att se saker ur invånarnas perspektiv och vilken nytta vårt arbete ger dem. Certifieringen är en tydlig fingervisning om att vi är på rätt väg och nu fortsätter vi arbetet för att bli ännu bättre, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.

– Vattensäkerheten är viktig och det känns bra att vårt breda arbete med proaktiva åtgärder för att öka säkerheten för helsingborgarna nu även certifierats. Ett gott exempel är de havslivräddare som under badsäsongen finns på plats på Fria bad, Rydebäck och Råå vallar, säger Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan