2017-06-16

Här är förslaget till nya kamerabevakningslagen

Regeringens utredare Susanne Kaevergaard och justitieminister Morgan Johansson vid presskonferensen där den nya kamerabevakningslagen presenterades.

Regeringens utredare Susanne Kaevergaard och justitieminister Morgan Johansson vid presskonferensen där den nya kamerabevakningslagen presenterades.

I dag lämnade regeringens utredare sitt betänkande "En ny kamerabevakningslag" till justitieminister Morgan Johansson.
– Det finns många delar som känns bra och det gläder mig att utredaren har tagit till sig av modern forskning. För kameraövervakning är ett bra instrument för att både utreda och förebygga brott, säger Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen.
Utredaren föreslår att dagens kameraövervakningslag ersätts av en ny lag, kamerabevakningslagen, som är anpassad till kommande EU-reglering på dataskyddsområdet. De senaste månaderna har det förekommit uppgifter i media om att den nya kameraövervakningslagen kommer att minska polisens möjligheter till kameraövervakning. Något som utredaren Susanne Kaevergaard tillbakavisade.

– Jag kommer inte att försämra för polisen utan jag kommer att förbättra. Men jag kommer inte heller göra det helt fritt för polisen, sade hon under presskonferensen.

Det nya lagförslaget innebär att dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas. Ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.

– Detta betänkande remitteras under sommaren och i samband med det ska vi också ta ställning till den större frågan som har kommit upp nu på slutet, nämligen den som handlar om polisens särskilda yttrande och huruvida polisen ska omfattas av tillståndskrav eller inte, sade Morgan Johansson under presskonferensen och tillade att detta måste analyseras noggrant.

Proaktiv lag
Det nya förslaget gör det lättare att få tillstånd till kamerabevakning både för brottsbekämpande ändamål och för andra berättigade ändamål, till exempel gräns- och tullkontroll. Dessutom ska tillstånd inte bara ges på platser som redan är brottsutsatta utan också på platser där det finns risk för angrepp på människors liv, hälsa eller trygghet till person eller på egendom. Detsamma gäller platser med andra ordningsstörningar.

Detta är något som Kristina Axén Olin, ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), värderar högt.

– Ett problem med den tidigare lagen som SNOS har påtalat är att det krävdes dokumenterad brottslighet för att få tillstånd: ett orimligt krav att ställa vid exempelvis ansökningar om kameraövervakning av nya fastigheter i brottsbelastade områden. Jag har inte hunnit analysera det nya lagförslaget än, men det är glädjande att utredarna har tänkt till och gjort den förvättringen, säger hon till SecurityUser.com.

– Inom SNOS ska vi se igenom lagförslaget i sin helhet och därefter kommunicera våra synpunkter till medierna.

Lättare att spela in
En annan aspekt som förändras är att utrednings- och lagföringssyftet ska få större vikt. Det ska dessutom bli lättare att kontinuerlig inspelning.

– För att få spela in ska det inte längre krävas att platserna ska vara särskilt brottsutsatta, sade Susanne Kaevergaard under presskonferensen.

Hårdare regler på arbetsplatser
Vid kamerabevakning på arbetsplatser införs en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen. Förslagen kommer nu att skickas ut på remiss.

– När det gäller kameraövervakning på arbetsplatser har det tidigare varit så att när arbetsgivaren har satt upp en kamera så har det räckt med anställdas medgivande. Men eftersom anställda står i beroendeställning till arbetsgivaren är det rimligt att det ska krävas facklig förhandling, sade justitieminister Morgan Johansson under presskonferensen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan