2019-08-26

Här är de fyra vanligaste sårbarheterna i offentliga moln

IT-säkerhetsföretaget Check Point släppte nyligen en global rapport om molnsäkerhet, som lyfter fram de utmaningar som verksamheter står inför när det gäller att skydda sina system, tjänster och sin data i publika moln.

Samtidigt som publika molnleverantörer utvidgar sina säkerhetslösningar för att skydda plattformarna, är det i slutändan kundernas ansvar att säkra sin data och sina applikationer på dessa plattformar. En majoritet av verksamheterna säger att deras publika molntjänster inte hade hackats (54 procent), 25 procent visste inte om de hade upplevt ett intrång och 15 procent bekräftade en säkerhetsincident.

Några av de viktigaste resultaten från rapporten 2019:

  •  De fyra mest vanliga sårbarheterna i offentliga moln är obehörig tillgång till molnet (42 procent), osäkra gränssnitt (42 procent), felkonfiguration av molnplattformen (40 procent) och kontokapning (39 procent).

  • Den vanligaste huvudvärken för molnsäkerheten är bristande synlighet när det gäller säkerheten i molninfrastrukturen och regelefterlevnaden (totalt 67 procent). En konsekvent säkerhetspolicy i molnet och i lokala miljöer, och bristen på kvalificerad säkerhetspersonal är på tredje plats (31 procent vardera)

  • Äldre säkerhetsverktyg är inte utformade för publika moln. 66 procent av de svarande säger att deras traditionella säkerhetslösningar antingen inte fungerar alls, eller bara ger begränsad funktionalitet i molnmiljöer

  • De största hindren för molnresan är datasäkerhet (29 procent), risk för intrång (28 procent), utmaningar i regelefterlevnad (26 procent) och brist på erfarenhet och kvalificerad säkerhetspersonal (26 procent)

– Rapporten visar tydligt att säkerhetsteam snabbt måste ompröva sina strategier och ta itu med bristerna i de äldre säkerhetsverktygen för att skydda publika molnmiljöer och undvika överträdelser. 15 procent av de svarande rapporterar att de har haft en säkerhetsincident i molnet och cyberbrottslingar utnyttjar dessa sårbarheter. Verksamheter måste ha en helhetsvy över publika molnmiljöer, med stöd av automatisering, regelefterlevnad och avancerad analys för att göra sina molnplattformar säkrare och mer hanterbara, säger Åsa Edner, Sverigechef på Check Point.

Rapporten om molnsäkerhet för 2019 baseras på resultaten från en omfattande online-undersökning bland 674 cybersäkerhets- och IT-proffs som genomfördes under våren 2019. Undersökningen gjordes av Cybersecurity Insiders, en community med över 400 000 medlemmar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng