2017-06-08

Här är 10 punkter som förklarar överenskommelsen mot terrorism

Igår, onsdagen den 7 juni, presenterade regeringen och alliansen en överenskommelse kring åtgärder mot terrorism. SecurityUser.com har sammanfattat överenskommelsen i 10 punkter.
Vid pressträffen närvarade inrikesminister Anders Ygeman (S), Beatrice Ask (M), Annika Hirvonen Falk (MP), Johan Hedin (C), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD). Utgångspunkten för överenskommelsen är den tidigare överenskommelsen från december 2015 samt den nationella strategin mot terrorism som beslutades i augusti 2015. Nedan följer de punkter som ingår i överenskommelsen:

1. Skärpt säkerhet i den offentliga miljön
MSB ges ett uppdrag att samordna det risk och sårbarhetsarbete som bidrar till en ökad säkerhet i den offentliga miljön. I uppdraget ska ingå att kartlägga luckor i ansvar, samla och sprida kunskap samt ge nationell vägledning för skyddsåtgärder.

2. Stärkt samarbete mellan Säkerhetspolisen och Migrationsverket
En mer automatiserad screening för att identifiera personer i migrationsprocessen som kan utgöra ett säkerhetshot ska införas och Säkerhetspolisen ska ges bättre tillgång till Migrationsverkets register.

3. Skärpt kontroll av personer som bedöms utgöra säkerhetshot
En utredning ska tillsättas som ges i uppdrag att se över lagen om särskildutlänningskontroll samt undersöka hur kontrollen av personer som bedömts utgöra säkerhetshot på ett rättssäkert sätt kan förstärkas genom exempelvis elektronisk övervakning.

4. Nationella insatsteam mot extremism
En permanent funktion för nationell samordning inrättas och ett stärkt stöd till avhoppare byggs upp. Arbetet stärks operativt genom konkret stöd från insatsteam till kommuner som har problem i individrelaterade ärenden.

5. Inga offentliga bidrag till extremistiska organisationer
En ny utredning ska tillsättas för att se över hur ett förtydligat demokratikriterium kan införas för statlig bidragsgivning. Ett antal kriterier ställs upp för att förhindra att bidrag kan beviljas exempelvis till spridning av hat eller våldsbejakande budskap.

6. Sekretessbrytande bestämmelse för polis och kommun
En utredning ska därför tillsättas för att utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland annat Polismyndigheten och kommuner vid samverkan mot terrorism.

7. Säkerhetspolisens tillgång till underrättelseinformation från signalspaning
För närvarande kan Säkerhetspolisen inte ta emot underrättelser från signalspaning gällande företeelser som berörs av en förundersökning. Regeringen och alliensen vill därför göra en utredning av en ordning där Säkerhetspolisen kan ta emot underrättelser från signalspaning parallellt med en pågående förundersökning.

8. Hindra missbruk av andra resehandlingar än pass
En utredning ska därför skyndsamt undersöka omfattningen av missbruk av främlingspass, resedokument, uppehållstillståndskort och handlingar som utfärdas av Migrationsverket. Utredningen ska sedan lämna förslag för att komma till rätta med problemet.

9. Utvärdera insatserna vid terrordåd
En utvärdering av hur samhället klarade uppgiften att hantera attentatet 7 april 2017 ska tillsättas genom ett regeringsuppdrag till MSB.

10. Säkerställ polisens tillgång till kameraövervakning
Regerigen och alliansen vill även att polisens möjlighet till kameraövervakning ska förenklas.
.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan