2019-01-09

Halv procent av befolkningen står för 1/4 av alla brottsmisstankar

En grupp av 64 640 personer står för ungefär en fjärdedel av alla brottsmisstankar i Sverige mellan 1995–2016. Det visar en rapport från Institutet för Framtidsstudier.

Rapporten, som finansierats av MSB, bygger på data från ett antal myndigheter samt en intervjuundersökning. Fokus är på 15 000 personer som utgör vad som kallas den svenska antagonistiska miljön, ett samlingsbegrepp för organiserad brottslighet och våldsbejakande extremistmiljöer.

Under perioden 1995–2016 var 13 271 av individerna som identifieras i rapporten skäligen misstänkta för minst ett brott vid minst ett tillfälle. Tillsammans har de misstänks för över 500 000 brott mellan 1995 till 2016, vilket motsvarar 5,5 procent av det totala antalet brottsmisstankar under perioden.

När forskarna räknade ihop individerna i den antagonistiska miljön med deras medmisstänkta, det vill säga personer som individerna misstänks ha begått brott tillsammans med, så fick de en grupp av 64 640 personer. Dessa individer, som alltså utgör ungefär en halv procent av Sveriges befolkning, står för ungefär en fjärdedel av alla brottsmisstankar i Sverige mellan 1995–2016.

– Detta är ytterligare en bekräftelse på att en relativt liten grupp av individer står för en väldigt stor andel av alla brott. För att minska brottsligheten är det därför väldigt viktigt med tydligt riktade insatser mot des a individer, säger Kristina Axén Olin, ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

Denna kortartikel är ett utdrag ur ett längre reportage från senaste numret av papperstidningen SecurityUser. Läs hela tidningen gratis som e-tidning här.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan