2018-03-05

Guide ska underlätta för företag att följa GDPR

Datainspektionen och Tillväxtverket har tagit fram en kostnadsfri guide för att hjälpa små företag att förbereda sig inför den nya dataskyddslagen.

Den 25 maj i år träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i Sverige och övriga EU. Förordningen reglerar bland annat hur företag får hantera personuppgifter om exempelvis kunder, leverantörer och anställda. Guiden innehåller ett urval av grunderna i GDPR och vänder sig primärt till enmans- och mikroföretag.

– Det finns en stor efterfrågan på information om hur företagare bäst uppfyller reglerna i GDPR och hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi tagit fram en guide för just små företag, säger Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen.

Guiden finns tillgänglig att läsa nedan:
https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/gdpr-guidenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng