2019-11-07

Positiva resultat från DI:s granskning av brottsbekämpande myndigheter

Polisen är en av de myndigheter som Datainspektionen har granskat. Foto: Matton Collection

Datainspektionen har granskat den förteckning som brottsbekämpande myndigheter måste ha över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen.

Enligt brottsdatalagen ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av lagen. En sådan förteckning ska bland annat innehålla vilken den rättsliga grunden och syftet är för respektive register.

Datainspektionen har granskat den förteckningen hos sju brottsbekämpande myndigheter: Polismyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Tullverket.

– Resultatet är på det hela taget positivt. Samtidigt har det funnits vissa brister hos samtliga granskade myndigheter som lett till att vi förelagt eller rekommenderat myndigheterna att vidta åtgärder, säger Max Blidberg som är jurist på Datainspektionen.

Bristerna som konstaterats består i att uppgifter som ska framgå i förteckningen antingen saknats eller angetts på ett otydligt sätt.

– En komplett och väl utformad förteckning är viktig för den brottsbekämpande myndighetens interna arbete med att säkerställa att man följer reglerna i brottsdatalagen.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att med hjälp av tillsyn säkerställa att brottsbekämpande myndigheter följer brottsdatalagen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng