2019-10-19

Fortsatt ökning av viltolyckor

Under förra året inträffade närmare 64 000 olyckor i landet, och trenden pekar mot en fortsatt ökning i år. Störst risk att råka ut för en viltolycka löper bilister i smålandslänen Kalmar och Kronoberg. Det visar en genomgång av försäkringsbolaget If.

Oktober och november är de månader då flest viltolyckor sker. Bär- och svampplockare, brunsttider och älgjakt gör att djuren är mer aktiva och irrar upp på vägarna, samtidigt som mörkret försämrar sikten för bilisterna.

Försäkringsbolaget If har räknat fram en lista över länen där flest viltolyckor sker i förhållande till antalet registrerade personbilar. Kalmar län är den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst, med 23,8 olyckor per 1000 bilar till och med sista september i år, följt av Kronoberg och Södermanlands län. I Kalmar län är det närapå tre gånger så stor risk att råka ut för en viltolycka jämfört med genomsnittet för landet som helhet (8,7).

– Viltolyckor fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Störst är risken i gryning och skymning när många djur förflyttar sig för att leta föda, påpekar Johan Granholm, motorexpert på If.

Jämfört med samma period (januari-september) förra året har viltolyckorna i hela landet ökat med dryga två procent till 42 562 olyckor. I merparten av fallen – 32 162 stycken av dem – handlar det om krockar med rådjur, följt av olyckor involverande vildsvin (4 553) och älg (3 516). Det visar färsk statistik från Nationella Viltolycksrådet, där If är medlem.

Vildsvinen ökar mest
Bakom en stor del av ökningen nationellt de senaste åren ligger vildsvinen, där olyckorna blivit fler sett till såväl absoluta tal som till andelen av de totala antalet viltolyckor. Fram till sista september i år har 4 553 olyckor med vildsvin rapporterats i Sverige. Det är en ökning om över 30 procent jämfört med samma period i fjol (3 469).

– Vi har sett under flera år nu att vildsvinsolyckorna blivit fler, och det ser ut att bli en rejäl ökning i år igen. Dessutom leder olyckor med vildsvin ofta till dyra skador på personbilar, eftersom de är låga, kompakta och tunga, inflikar Johan Granholm.

If bedömer att en krock med en älg i genomsnitt ger skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng