2018-09-14

Fortsatt minskade nivåer av brott bland unga

Andelen elever som uppger att de under de senaste 12 månaderna gjort något av följande: stulit en moped eller motorcykel; stulit en bil; gjort inbrott i bil, affär, kiosk eller annan byggnad.

Stockholmsenkäten visar att de självdeklarerade brotten bland stadens unga i stort sett har minskat något sedan 2016 års undersökning.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2, i Stockholms stad.

Framförallt gäller denna minskning pojkar som uppger något lägre nivåer av allvarliga brott (allvarliga egendomsbrott, hot eller våld), och flickor i år 2 på gymnasiet som uppger lägre nivåer av klotter. Över ett längre tidsperspektiv visar utvecklingen att pojkar och flickor närmar sig varandra i självdeklarerad brottslighet och att denna utveckling framförallt drivs av en allmänt minskad brottslighet bland pojkar, men även något ökad andel flickor i år 2 på gymnasiet som har snattat.

Den största förändringen beträffande allvarliga egendomsbrott syns bland pojkar i årskurs 9. Andelen har minskat från 11 till 7 procent sedan 2002, medan motsvarande minskning för pojkar i år 2 på gymnasiet är 9 till 6 procent.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng