2019-11-02

Fortsatt gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har beslutat att återinföra gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det alltjämt föreligger ett "allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige".

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i sex månader. Kontrollerna kommer att fortgå till den 12 maj 2020. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

– Säkerhetspolisen har inte ändrat sin bedömning om terrorhotnivån som även fortsatt är förhöjd. Det finns också kvarvarande brister i kontrollen av de yttre gränserna runt om i Schengen. Sammantaget gör detta att Sverige måste ha kvar de inre gränskontrollerna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Sveriges agerande ligger i linje med andra Schengenmedlemsstater som Tyskland, Österrike, Norge och Danmark. Dessa länder har också tillfälligt återinfört inre gränskontroll och samtliga har meddelat att de i likhet med Sverige avser fatta beslut som gäller i sex månader samt att de tänker fortsätta med kontrollerna så länge som ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten kvarstår.

Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gränskontroll ska genomföras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan