2018-09-15

Forskningssatsning för att minska samhällets sårbarhet

MSB satsar under de kommande fem åren 55 miljoner kronor på ny forskningsbaserad kunskap för att på lång sikt minska samhällets sårbarhet. Fyra olika utlysningar av forskningsmedel ska ge projekt bland annat om hur vi klarar av flera svåra naturhändelser som äger rum samtidigt.

– Forskningen måste ligga i framkant och belysa sådana företeelser som kanske inte är problematiska idag, men som troligen blir svårbemästrade i framtiden. Vi går nu ut samlat inom fyra viktiga områden som vi har identifierat och beskrivit i vår forskningsplan. Vi har bedömt att dessa områden behöver ny kunskap som långsiktigt kan bidra till att minska sårbarheten i samhället, säger MSB:s forskningschef Per Sundström.

Ett område är när flera naturhändelser inträffar samtidigt. Ett exempel på detta är situationen i somras när värme och torka orsakade både skogsbränder, låga grundvattennivåer och problem i jordbruket. Enligt MSB blir dessa ”multipla naturhändelser” troligen vanligare i framtiden, och forskningen kommer att handla om hur man kan förebygga och hantera sådana situationer.

Ett annat område gäller informationssäkerhetens beroende av organisation och beteende. Det är alltså inte den tekniska utan den mänskliga aspekten av informationssäkerhet som betonas.

– Där vi har haft en flerårig satsning, Securit, som vi nu vill bygga vidare på, säger Per Sundström.

Ytterligare ett fält gäller vilka konsekvenser det får att alltmer av samhällets system och enheter är uppkopplat mot Internet. Det är det som man brukar kalla ”Internet of Things”.

Den sista forskningsutlysningen gäller samverkan och ledning och kopplingen till kommunikation och ny informationsteknik.

Utlysningarna öppnade den 10 september och under hösten kommer ansökningar in för att bedömas. Projekt inom dessa fyra områden kommer att starta under 2019.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan