2018-09-21

Forskare vid Lunds universitet undersöker rädslor för terrordåd

I dag görs globala, nationella och lokala insatser för ökad säkerhet, bland annat för att hindra terror och göra transporter säkra. I ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet undersöker forskare i strategisk kommunikation hur rädslor för terrordåd framträder hos besökare.

Säkerhet är en del av det större begreppet social hållbarhet, som även handlar om att minska risker för att besökare och verksamheter utsätts för rån, stölder, sexualbrott, hot och våld.

– Besöksnäringen är ett särskilt sårbart mål för terrordåd. Därför är upplevd trygghet i städer viktigt för att attrahera besökare, investerare och nya invånare. Forskningen om platsvarumärken och marknadsföring av städer har under senare år fokuserat allt mer på säkerhet. Dagens terrorism riktar sig framförallt mot folkrika platser för att skapa rädsla och politisk instabilitet, säger Cecilia Cassinger, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation.

Forskarna kommer att titta närmare på uppfattningar hos besökare i urbana miljöer. "Hur bemöts rädslan i städers marknadsföringsarbete och vilka fysiska insatser görs i stadskärnorna?", är ett exempel på en frågeställning de kommer att försöka besvara.

Projektet pågår under två år och finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng