2020-01-26

Försäkringsbranschen granskar bilbränder

Under 2020 kommer försäkringsbranschen återigen att lägga extra resurser på att utreda om det är vanligt att försäkringsbedrägerier är orsaken till bilbränder. När det gjordes 2017 visade utredningarna att 52 procent av bilbränderna bedömdes vara försök till bedrägeri.

Försäkringsbranschen genomförde en gemensam kontrollaktivitet under 2017 där en fördjupad utredning gjordes av 469 bilbränder. Utredningarna visade att 52 procent av dessa bilbränder bedömdes vara försök till bedrägeri. Kontrollaktiviteten visade att det finns ett betydande problem med försäkringsbedrägerier som orsak bakom bilbränder. Nu vill branschen ännu en gång lägga extra resurser på dessa skador.

– Bränderna skapar otrygghet i vårt samhälle. Försäkringsbranschen vill ta sitt ansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är ett fortsatt problem ur bedrägerisynpunkt, säger Larmtjänsts vd Mats Galvenius.

Under 2017 betalade försäkringsbranschen ut närmare 252 miljoner kronor i skadeersättning för bilbränder. 

Försäkringsbedrägerier är ett brott med ett stort mörkertal. Årligen betalar de svenska skadeförsäkringsbolagen enligt larmtjänst ut drygt 60 miljarder kronor i skadeersättning. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör mellan 5 till 10 procent av dessa utbetalningar. Försäkringsbedrägerier gör att ärliga försäkringstagare drabbas av högre premier och därför är det viktigt att försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga bedrägerier, menar Mats Galvenius.

– Genom fördjupade utredningar av bilbränder vill vi försvåra för dem som planerar att använda denna metod för att begå försäkringsbedrägerier. På så sätt hoppas branschen kunna bidra till att öka tryggheten i samhället och minska belastningen på polis och räddningstjänst, säger Mats Galvenius.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng