2019-03-28

Förlorat kopieringsskydd till lås ökar inbrottsrisk

Benny Jansson, ordförande för SLR.

Den svenska branschorganisationen för lås- och säkerhetsföretag – SLR – slår nu larm till allmänheten. Det hela handlar om ett i förtid utgånget patent på ett välkänt lås som kan orsaka betydande konsekvenser och skapa otrygghet särskilt för privathushåll, men även för företag och myndigheter.

I ett pressmeddelande skriver SLR att de nu vill varna för de risker som föreligger med att kopieringsskyddet för dessa nycklar löpt ut i förtid. Det är Dormakaba, en av de ledande låstillverkarna som tappat kopieringsskyddet på sitt lås Dorma DMS 13 år innan patentet egentligen skulle löpt ut. De som köpt låsen har gjort det i tron om att nycklarna till dessa kommer ha ett juridiskt och lagmässigt kopieringsskydd fram till 2030, vilket alltså redan sedan 2017 inte är fallet. Enligt SLR hävdar tillverkaren att det är en administrativ miss som är den bakomliggande orsaken till att man mist patenten i förtid. Branschorganisationen SLR menar att Dormakaba inte tar sitt fulla konsument- och kundansvar för sitt misstag och att det kommer drabba både privatpersoner som juridiska personer.

 SLR skriver i pressmeddelandet att det förlorade kopieringsskyddet innebär att nycklar till låset nu kan kopieras helt utan kontroll – och detta fullt lagligt. Med kopieringsskyddet har man tidigare tryggt kunnat låna ut sina nycklar med vetskapen om att de inte är möjliga för obehöriga att kopiera.

– Krasst sett kommer det att bli möjligt för alla som till exempel utför RUT- och ROT-tjänster i de hem som har dessa lås att utan vidare gå och kopiera samtliga nycklar som tillhör detta hushåll, eller låt säga en hel bostadsrättsförenings olika nycklar. Detta utan att den som kopierar nycklarna, eller nyckeltillverkaren i fråga ens gör något olagligt, säger Benny Jansson, ordförande i SLR, som menar att de tusentals som har låset i fråga nu utsätts för en ökad risk för att obehöriga enkelt tar sig in med en helt lagligt kopierad nyckel/huvudnyckel.

SLR uppger att det tillverkaren hävdar att det ” funktionellt och säkerhetsmässigt saknas både anledning till oro och skäl att byta låssystemen”. SLR framhåller också att Dorma förnekar att det föreligger någon juridisk skyldighet att byta ut låsen. Det låstillverkaren erbjuder är att låsen kan bytas ut till nya patentskyddade lås, men mot en kostnad för kunden, skriver SLR i ett pressmeddelande. SLR framhåller också att drabbade Dorma-kunder bara har tre månader på sig att utnyttja utbyteserbjudandet och att tillverkaren inte heller har för avsikt att bredare informera allmänheten om det inträffade. Allt detta sammantaget är något SLR ställer sig ytterst frågande till.

– Det är helt enkelt inte rimligt att kunderna ska få betala för tillverkarens misstag.  Det ska vara en självklarhet att man ersätter dessa lås med nya lås som har ett giltigt juridiskt skydd för nyckelkopiering, ett som också varar lika länge som kunden blir lovad vid köpet. Att bytet dessutom sker helt kostnadsfritt för kunden är också något vi kräver, säger Benny Jansson.

Med bakgrund i detta vill nu SLR att tillverkaren rättar till det som går att rätta till och därmed ser över och reviderar den presenterade åtgärdsplanen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng