2019-07-24

Flertalet kritiska sårbarheter i Oracle-produkter

Oracle har släppt 319 stycken säkerhetsuppdateringar för 119 olika produkter. Av dessa har 52 stycken ett CVSS-värde 9.0 eller högre och kan därför klassas som kritiska.

Sårbarheterna möjliggör bland annat fjärrexekvering av godtycklig kod utan autenticering. Sårbarheterna har som högst 9.8 på den 10-gradiga CVSS 3.0 "Base Metrics"-skalan.

Sveriges computer emergency response team, CERT-SE, som drivs av MSB, rekommenderar att snarast möjligt inventera och uppdatera drabbade system snarast.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan