2019-02-07

Flera aktörer agerade för långsamt mot sommarens skogsbränder

På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsten med att effektivt begränsa spridningen och släcka bränderna under sommaren 2018, men att flera aktörer agerade för långsamt i ett första skede. Det konstaterar Skogsbrandsutredningen som idag lämnats till inrikesminister Mikael Damberg.

Särskilde utredaren Jan-Åke Björklund har haft i uppdrag att utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. Utredningen konstaterar att räddningstjänsten, i samverkan med andra nationella och internationella aktörer, lyckades med att effektivt begränsa och släcka bränderna.

Även om Skogsbrandutredningen visar på att insatserna överlag genomfördes på ett bra sätt har det även framkommit brister. Utredningen lämnar flera rekommendationer och förslag till regeringen och andra berörda aktörer. Särskilt pekar utredningen på att Räddningstjänstutredningens förslag från 2018 till lagändringar och andra åtgärder bör genomföras. Dessutom föreslås att Räddningstjänstutredningen kompletteras med följande författningsförslag:

  • Ett statligt övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst ska kunna begränsas till en viss räddningsinsats i stället för att som i dag gälla hela räddningstjänstverksamheten i den berörda kommunen eller kommunerna (delvis övertagande).
  • MSB ges en ny uppgift att vid allvarliga olyckor självständigt kunna inrikta och prioritera tillgängliga förstärkningsresurser för räddningstjänst, både nationella och internationella.

Inrikesministern gav besked att utredningens förslag nu kommer att remitteras.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan