2019-11-16

Fler krav på Finanspolisens återkoppling på rapporter om misstänkt penningtvätt

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som syftar till att göra Finanspolisens återkoppling på rapporter om misstänkt penningtvätt mer ändamålsenlig och tydlig.

Under förra året fick Finanspolisen in runt 19 300 rapporter om misstänkt penningtvätt. För att systemet ska fylla sin funktion måste de som rapporterar misstänkta transaktioner kunna utveckla sin förmåga att övervaka affärsförbindelser och enstaka transaktioner med sina kunder. Enligt regeringen förutsätter det att Finanspolisen ger ändamålsenlig återkoppling.

– Regeringen har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Med förslagen i lagrådsremissen kommer systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism förbättras ytterligare genom att skapa och sprida kunskap samt öka medvetenheten om penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Per Bolund.

Finanspolisen har i uppdrag att förebygga, upptäcka och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En av Finanspolisens främsta uppgifter är att ta emot, bearbeta och analysera rapporter om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism från verksamhetsutövare.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan