2020-02-28

Kontrovers om säkerhetskameror i bostadsrättsföreningens soprum

Säkerhetskameror vid entréer och i soprum har minskat stök i en bostadsrättsförening i Eskilstuna. Men en boende har anmält fallet till Datainspektionen. Juristen Ulrika Blomqvist är VD för intresseorganisationen Bostadsrätterna och menar att de får fler frågor om kameror.

Eskilstuna-Kuriren skriver om en bostadsrättsförening i kvarteret Nätet på Norr i Eskilstuna som i fjol beslutade att sätta upp sex säkerhetskameror, fördelat på två huskroppar med knappt 50 lägenheter i vardera. Kamerorna sitter invändigt vid såväl bakre som främre entréer och i soprummen. Anledningen var att öka tryggheten efter en tid av stök.

– Det förekom trafik nattetid och kommersiell verksamhet, typ drogförsäljning. Vissa dörrar ställdes upp och det var en rörelse i fastigheterna som skapade osäkerhet. Det dumpades även saker som inte ska lämnas i soprummen, säger Björn Olsson, suppleant i bostadsrättsföreningens styrelse, till Eskilstuna-Kuriren.

Enligt honom har de boende reagerat positivt på kamerabevakningen, men Datainspektionen har nyligen mottagit en anmälan från en av bostadsrättsföreningens medlemmar. Medlemmen hävdar att den fått besök efter en incident med en ytterdörr. "Föreningen knackade på och sa att jag kan vara betalningsskyldig. Detta är kränkande och kameran ska bort" står det i anmälan. 

– Det handlar inte om att sitta och titta på folk som går in och ut. Än så länge har ingen tittat på något material. Händelsen vid ytterdörren handlade om ett handhavandefel, och det upptäcktes inte genom kamerorna, säger Björn Olsson.

Juristen Ulrika Blomqvist är VD för intresseorganisationen Bostadsrätterna, med cirka 8 500 bostadsrättsföreningar som medlemmar. Hon säger att frågor kring kamerabevakning ökar.

– Men det är inte vanligt och de frågor vi fått har oftast handlat om kameror i soprum, och frustration kring att medlemmarna inte sopsorterar som de ska, säger Ulrika Blomqvist.

Hon påpekar att det inte krävs samtycke från samtliga boende för att få sätta upp kameror så länge föreningens intresse väger tyngre än den enskildes.

– Det måste dock finnas rutiner för hur det filmade materialet sparas, rensas och vilka som har rätt att titta på det. Att informera om bevakningen är också väldigt viktigt, säger hon.

För den aktuella bostadsrättsföreningen i Eskilstuna har kamerorna haft önskad effekt enligt styrelsen.

– Investeringen har redan betalat sig. Vi har inte behövt beställa extra sophämtning sedan de kom på plats och det är lugnt i husen, säger Björn Olsson.

Ulrika Blomqvist tror inte på någon exceptionell ökning av kamerabevakning i bostäder.

– Men vi kan i vart fall konstatera att det blir allt enklare och billigare att använda tekniken. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng