2022-11-11

Finanssektorn utvald för pilotprojekt om cybersäkerhet

I samarbetet ska myndigheterna skapa en gemensam lägesbild och incidentkoordinering.

Finanssektorn är utvald till ett pilotprojekt för att utveckla samverkan kring cybersäkerhet med svenska myndigheter. Projektet drivs av Nationellt cybersäkerhetscenter. 

– Vi bedömer att finanssektorn är en skyddsvärd sektor sett ur rikets säkerhetsperspektiv. Finanssektorn har också jobbat aktivt med cybersäkerhet genom åren; den har gjort hemläxan, vilket gör att det finns en mognad som vi kan ta vara på för att utveckla metoderna för den samverkan vi ska bygga upp, säger Thérèse Naess, chef för cyberssäkerhetscentret.

Nationellt cybersäkerhetscenter startades för ett år sedan i syfte att vara en samarbetsplattform mellan myndigheter som på olika sätt har uppdrag inom cybersäkerhet. FRA, Försvarsmakten, MSB och Säpo är kärnan, men även Polismyndigheten, FMV och PTS deltar i samverkan.

I samarbetet ska myndigheterna skapa en gemensam lägesbild och incidentkoordinering. De ska dessutom stärka samverkan med aktörer utanför centret, inte minst med den privata sektorn. Och där är alltså finanssektorn först ut.

Cybersäkerhetscentrets första år har varit ett år av uppbyggnad: anställa personal till kansliet, sätta ramarna för verksamheten och börja utveckla rutiner för samverkan mellan de ingående myndigheterna och med privata och offentliga aktörer utanför. 

I pilotprojektet som nu startar med finanssektorn representeras sektorn av Bankföreningen och andra branschorganisationer, samt av Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen. Syftet är att inleda ett strategiskt samarbete men också utveckla former för att kunna dela information mellan myndigheterna i cybersäkerhetscentret och sektorn.

– Men informationsdelning är en väldigt stor utmaning. Det finns många olika regelverk som täcker hantering av information, för såväl finanssektorn som för de olika myndigheterna. Vi kommer att behöva diskutera hur vi ska kunna hantera det. Om vi inte kan dela information om själva hoten, kan vi varna på annat sätt?


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng