2019-09-25

Iréne Svenonius gästade SNOS: "Behövs betydligt hårdare tag"

Finansregionrådet i Stockholm, Iréne Svenonius, flankerad av Kristina Axén Olin och Lennart Alexandrie, ordförande respektive generalsekreterare för tankesmedjan SNOS.

Finansregionrådet i Stockholm, Iréne Svenonius (M), var inbjuden till tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälles (SNOS) möte under torsdagen för att berätta om sin syn på olika trygghetsfrågor.

– Det behövs betydligt hårdare tag för att komma tillrätta med otryggheten i samhället, sa hon.

Iréne Svenonius har arbetat mycket med trygghets- och säkerhetsfrågor i offentlig verksamhet – inte minst inom sjukvården. Hon menar att den växande kriminaliteten i samhället är väldigt bekymmersam.

– Vi gör medarbetarundersökningar varje år och där ser vi att 11 procent av Region Stockholms anställda uppger att de någon gång under året har varit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen. Värst är det på akutmottagningarna och de sjukhus där högst andel är utsatta är Södertälje och Danderyd.

Förutom ökad otrygghet betonad Iréne Svenonius att gängkriminaliteten är ett jätteproblem.

– Bara sedan i juni har det varit åtta gängskjutningar i Stockholm, varav flera med dödlig utgång. Traumaenheten på Karolinska har i princip en skjuten person per vecka som kommer in för behandling. Vi behöver inte längre skicka personal på övning utomlands utan de får den på hemmaplan. Det är djupt sorgligt naturligtvis.

Tuffare lagstiftning
Region Stockholm lägger nästan en halv miljard per år på trygghet och säkerhet för patienter, resenärer och anställda – enorma pengar som skulle kunna användas till någonting annat enligt Iréne Svenonius. Hon är mycket kritisk till den nya budgetpropositionen som enligt henne inte ökar resurserna till polisväsendet och rättsväsendet tillräckligt.

– Det behövs betydligt hårdare tag för att komma tillrätta med otryggheten i samhället. Vi måste ha hårdare lagar vad gäller vapenbrott, narkotikabrott och hur vi dömer narkotikabrott. Det finns inte en tillräcklig lagstiftning som samordnar mellan tullen och polisen. Tullen måste ringa polisen och innan de kommer hinner de kriminella med stöldgodset försvinna.

För få kameror
Iréne Svenonius pratade också om kameraövervakning inom vården. Hon menar att det är frustrerande att samhällsviktig verksamhet måste ansöka om tillstånd och nämner Södertälje sjukhus som exempel. Där bedömdes det behövas 59 kameror men sjukhuset fick bara tillstånd för åtta kameror och sedan ytterligare fyra efter överklagan.

– Vi har en samhällsviktig funktion, vi borde får sätta upp vilka kameror vi vill och sedan kan Datainspektionen följa upp att vi sköter oss.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng