2020-01-21

Färre stölder av båtmotorer – men inte i Stockholm

Antalet stölder av båtmotorer minskade med nästan 10 procent 2019.

Under 2019 polisanmäldes 2 270 stölder av båtmotorer i Sverige, vilket är en minskning med 9,5 procent jämfört med 2018. Däremot ökade stölderna av båtmotorer i polisregion Stockholm med 14 procent.

Den senaste statistiken från Brå visar att 2 270 stölder av båtmotorer skedde förra året, under 2018 var det 2 510 stölder.

– Minskningen i landet skulle kunna förklaras med de goda effekterna av Båtsamverkan samtidigt som polisen i Västra Götaland under året har kunnat gripa ett flertal båtmotortjuvar, säger Carina Birking, utredare på Larmtjänst.

Många båtmotorstölder skedde under det första kvartalet då internationella brottsnätverk enligt Carina Birking gav sig på vinterförvaringen av båtmotorerna. Därefter har stölderna av båtmotorer i landet stabiliserats och minskat jämfört med samma period 2018. Minskningen har skett i alla polisregioner bortsett från region Stockholm och region Mitt där stölderna istället har ökat: med 15 procent i Stockholm och 18 procent i region Mitt.

– Att stölderna har ökat i Stockholmsområdet skulle kunna bero på tillgängligheten, det vill säga goda förutsättningar att ta ut godset ur Sverige. Sedan är skärgården i Stockholm svår för Båtsamverkan eftersom det finns många privata bryggor, säger Carina Birking.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan